Espoossa voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Espoo ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Lisätietoa kiihtymisvaiheen kriteereistä löytyy sivun lopusta.

Tästä koosteesta näet Espoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi Espoon kaupungin toimialoilla ja palveluilla on voimassa erityissuosituksia sekä poikkeuksellisia aukioloja ja palvelukanavia. Näistä palvelut viestivät omilla nettisivuillaan.

Suositukset ja rajoitukset ovat pääosin voimassa toistaiseksi.

Tällä sivulla:

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille
Harrastustoiminta
Etätyötä suositellaan laajasti
Vierailusuositukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Palvelukeskukset kiinni
Asiakastiloja koskevat säännökset
Kaupungin hallinnoimat julkiset tilat
Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen
Yleisötilaisuudet
Yksityistilaisuudet
Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset
Yläkoulut siirtyivät lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen
Toisen asteen opetus siirtyi lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen
Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia
Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle
Kouluissa kasvomaskisuositus luokkien 6–10 oppilaille
Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
Koronavirustilanteen kiihtymisvaiheen kuvaus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Suosituksesta voivat poiketa vain henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.

Maskisuositus on voimassa:

 • Julkisissa liikennevälineissä, kuten junissa, busseissa ja metroissa.
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa.
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Kirjastoissa asioitaessa.
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa.
 • Harrastustoiminnassa muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ja korkeakouluissa.
 • Kouluissa luokkien 6−10 oppilaille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Kaupunki tarjoaa koululaisille maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.
 • Varhaiskasvatuksen tiloissa vanhemmille, jotka esimerkiksi vievät tai hakevat lapsiaan.
 • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle sisätiloissa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä.
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, jos on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Vähävaraisille tarkoitettujen kasvomaskien jakelupisteet
 • THL:n ohjeet kasvomaskin käyttöön

Takaisin ylös

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää kaikenikäisten ohjattua harrastustoimintaa rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Myös aikuisten liikuntaharrastukset ja kilpailutoiminta sallitaan sekä ulkona että sisällä 1.7.2021 alkaen. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Lisätietoja uutisesta: Kuntosalit avataan 1. heinäkuuta

Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta on mahdollista rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita.

Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä on mahdollista.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään harrastustoiminnassa.

Takaisin ylös

Etätyötä suositellaan laajasti

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Takaisin ylös

Vierailusuositukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailusuositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Hoivakodit ja asumisyksiköt

Hoivakodeissa ja asumisyksiköissä asuvien läheisten luona vierailtaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.  Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana. Toivomme, että vierailuista sovitaan ennakkoon.

Espoon sairaala

Espoon sairaalassa vierailtaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.  Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana.

Takaisin ylös

Palvelukeskukset kiinni

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Palvelukeskukset ovat suljettuja koronatilanteen vuoksi. Palvelukeskuksissa ei järjestetä liikuntaryhmiä eikä muuta toimintaa. Palvelukeskusten avautumisesta ilmoitamme myöhemmin.

Takaisin ylös

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä.
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset.
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

(Tartuntatautilaki 58 c §)

Takaisin ylös

Kaupungin hallinnoimat julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kuntien asiakaspalvelutiloista on avattu kirjastojen lukusalit, ryhmäkäytön tilat ja omatoimikäyttö sekä kulttuuritalojen ja muiden vastaavien esitys- ja opetustilat. Kokous- ja kokoontumistilojen vuokraus mahdollistetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen. Asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Museoiden ja kulttuuritalojen näyttelytilat sekä muut näyttelytilat avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. Salivalvojat seuraavat tilannetta ja ohjeistavat asiakkaita siten, että riittävä väljyys tiloissa varmistetaan. Mahdollisessa jonotuksessa huolehditaan etäisyyksistä.

Maauimalat ja uimahallit (pl. kunto- ja liikuntasalit) avataan avoimeen käyttöön enintään puolella normaalista asiakasmäärästä. Pukukaappeja suljetaan siten, että vähintään kahden metrin turvavälit mahdollistuvat.

Kaupungin hallinnoimia sisäliikuntatiloja, kuten kunto- ja liikuntasaleja, on avattu 1.7.2021 alkaen kaikenikäisten harrastus- ja kilpailutoiminnalle. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Yli 12-vuotiaita suositellaan käyttämään kasvomaskia pukuhuoneissa.

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeistuksia sekä tartuntatautilain 58 c ja d §:ien edellyttämiä toimia.

Museot ja näyttelytilat avautuvat rajatusti, kirjaston palvelut laajenevat – kesäkuussa luvassa pienimuotoisia ulkotapahtumia
Leppävaaran maauimala ja uimahallit avataan 1.6. alkaen
Kulttuuripalvelut Espoossa kesällä 2021: museot ja kirjastot ovat avoinna, kulttuuritalojen pihapiireissä ohjelmaa ja tekemistä kaikenikäisille
Kuntosalit avataan 1. heinäkuuta

Takaisin ylös

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä saa olla puolet asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 07–00, ja sallittu aukioloaika on klo 05–01.
 • Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 07–00 ja sallittu aukioloaika on klo 05–01.
 • Anniskelun saa aloittaa esimerkiksi aamiaistarjoilun yhteydessä klo 07, jos aluehallintovirasto on myöntänyt siihen luvan. Ilman tätä lupaa anniskelun saa aloittaa aikaisintaan klo 09.
 • Asiakkaalla ei tarvitse olla omaa pöytä- ja istumapaikkaa ulkoterassilla. Etäisyyksien ylläpitämisestä ja hygieniasta tulee kuitenkin huolehtia. Yllä mainitut asiakaspaikkarajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Valtioneuvosto: Ravintolarajoitukset

Takaisin ylös

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset ovat voimassa 10.8.2021 asti.

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä tai ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Lisäksi on noudatettava hygieniavaatimuksia: asiakkaille on tarjottava esimerkiksi mahdollisuus käsien pesemiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

AVIn tiedote 2.7.2021

Takaisin ylös

Yksityistilaisuudet

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Yksityistilaisuuksiin suositellaan samoja rajoituksia kuin yleisötilaisuuksiin.

Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän juhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

THL:n ohje kesäjuhlien viettoon

Takaisin ylös

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Tarkista voimassa olevat suositukset Valtioneuvoston sivulta: Matkustaminen Suomeen ja Suomesta.

Takaisin ylös

Yläkoulut siirtyivät lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen

Yläkoulut siirtyivät 12.4.2021 alkaen vuorottelumalliin. Vuorottelumallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Päätös koskee myös 10.-luokan oppilaita.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan edelleen. Esimerkiksi erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaiden lähiopetus sekä muu välttämätön lähiopetus turvataan.

Yläkoulut siirtyivät kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen. 

Takaisin ylös

Toisen asteen opetus siirtyi lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen

Lukiot siirtyivät neljännen jakson jälkeen (noin 15.4.2021) vuorottelumalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta yhtä pitkään kuin lukiot. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa 1/3 osa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Toinen aste siirtyi kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen.

Takaisin ylös

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee sivistystoimen johtaja tartuntatautilääkärin suosituksen perusteella.

Takaisin ylös

Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Suosittelemme, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö käyttää kasvomaskeja töissä. Työnantaja hankkii maskit. Maskisuositusta noudattamalla pyrimme turvaamaan lakisääteisen varhaiskasvatuksen sekä lähiopetuksen jatkuvuutta sekä vähentämään altistustilanteita.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

Takaisin ylös

Kouluissa kasvomaskisuositus luokkien 6–10 oppilaille

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennettiin kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Maskin käyttöä suositellaan kaikille luokkien 6−10 oppilaille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Kaupunki tarjoaa koululaisille maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön.

Takaisin ylös

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Takaisin ylös

Koronavirustilanteen kiihtymisvaiheen kuvaus

 • Tartuntojen 14 vuorokauden tapaussumma ei ylitä tasoa 25 / 100 000 asukasta.
 • Positiivisten näytteiden osuus on yli 1 %.
 • Esiintyy joukkoaltistumisia.
 • Yli 2/3 tartunnanlähteistä on selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa ilman jäljityksestä johtuvaa viivettä.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyky ja palveluiden saatavuus pystytään turvaamaan ilman erityistoimia.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja voimassa olevista rajoituksista Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla.

Takaisin ylös