Espoossa voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Espoo ja muu pääkaupunkiseutu on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Lisätietoa leviämisvaiheen kriteereistä löytyy sivun lopusta.

Tästä koosteesta näet Espoossa voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen.

Näiden suositusten lisäksi Espoon kaupungin toimialoilla ja palveluilla on voimassa erityissuosituksia sekä poikkeuksellisia aukioloja ja palvelukanavia. Näistä palvelut viestivät omilla nettisivuillaan.

Suositukset ja rajoitukset ovat pääosin voimassa toistaiseksi.

Tällä sivulla:

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille
Tosiasiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §
Harrastustoiminta
Etätyötä suositellaan laajasti
Vierailusuositukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
Palvelukeskukset kiinni
Asiakastiloja koskevat säännökset
Kaupungin hallinnoimat julkiset tilat
Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen
Yleisötilaisuudet
Yksityistilaisuudet
Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset
Yläkoulut siirtyivät lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen
Toisen asteen opetus siirtyi lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen
Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia
Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle
Kouluissa kasvomaskisuositus luokkien 6–10 oppilaille
Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa
Koronavirustilanteen leviämisvaiheen kuvaus

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille

Kasvomaskisuositus on voimassa toistaiseksi.

Suosituksesta voivat poiketa vain henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia.

Maskisuositus on voimassa:

 • Julkisissa liikennevälineissä, kuten junissa, busseissa ja metroissa.
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa.
 • Työpaikoilla kaikilla läsnätyössä olevilla kaikissa kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa.
 • Kaupungin palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Kirjastoissa asioitaessa.
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa ja kaikissa vapaa-ajan tiloissa.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, kuten lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, ja korkeakouluissa.
 • Kouluissa luokkien 6−10 oppilaille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia. Kaupunki tarjoaa koululaisille maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää.
 • Varhaiskasvatuksen tiloissa vanhemmille, jotka esimerkiksi vievät tai hakevat lapsiaan.
 • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle sisätiloissa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä.
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, jos on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa: Vähävaraisille tarkoitettujen kasvomaskien jakelupisteet

Takaisin ylös

Tosiasiallisen etäisyyden pitäminen julkisissa tiloissa, tartuntatautilain väliaikainen 58 d §

Rajoitus on voimassa 31.5.2021 asti.

Yksityisillä ja julkisilla toimijoilla on velvollisuus järjestää yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Päätös koskee lähes kaikkia yksityisiä ja julkisia asiakastiloja, pois lukien ravintoloiden tilat. Jollei kontaktien välttäminen ole mahdollista, koko asiakastila voidaan aluehallintoviraston tai kunnan päätöksellä sulkea kokonaan.

Rajoitus koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Päätöksen on tehnyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Takaisin ylös

Harrastustoiminta

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää ohjattua harrastustoimintaa vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Aikuisten ulkoharrastustoiminta on mahdollista 17.5.2021 alkaen rajoitetusti.

Lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta ulkona mahdollistetaan 17.5.2021 alkaen rajoitetusti vuonna 2001 syntyneille ja tätä nuoremmille. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä.

Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta mahdollistetaan 17.5.2021 alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita.

Nuorisotyön toteuttaminen rajatuissa ryhmissä on mahdollista.

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit suosittelevat voimakkaasti myös yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja rajauksia ja turvallisuusohjeita järjestämässään harrastustoiminnassa.

Takaisin ylös

Etätyötä suositellaan laajasti

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. 

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Takaisin ylös

Vierailusuositukset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Vierailusuositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Hoivakodit ja asumisyksiköt

Hoivakodeissa ja asumisyksiköissä asuvien läheisten luona vierailtaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.  Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana.  Toivomme, että vierailuista sovitaan ennakkoon.

Espoon sairaala

Espoon sairaalassa vierailtaessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.  Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana.

Takaisin ylös

Palvelukeskukset kiinni

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Palvelukeskukset ovat suljettuja koronatilanteen vuoksi. Palvelukeskuksissa ei järjestetä liikuntaryhmiä eikä muuta toimintaa. Palvelukeskusten avautumisesta ilmoitamme myöhemmin.

Takaisin ylös

Asiakastiloja koskevat säännökset

Säännökset ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Kaikissa julkisissa ja yksityisissä asiakastiloissa tulee:

 • Olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä.
 • Olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset.
 • Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
 • Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta.

Takaisin ylös

Kaupungin hallinnoimat julkiset tilat

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Kaikki kaupungin hallinnoimat, yleisölle avoimet asiakastilat pysyvät edelleen suljettuina lukuun ottamatta vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ohjatun harrastustoiminnan vuoroja lukuun ottamatta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia kulttuuritaloja ja museoita. Työväenopistojen lähiopetus on keskeytetty ja opistoissa on siirrytty etäopetukseen.

Poikkeukset harrastustiloissa:

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja avoinna olevissa asiointipisteissä ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona. 
 • Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.
 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia. (Ei koske henkilöitä, joilla on terveydellinen este käyttää kasvomaskia.)

Espoonlahden ja Tapiolan asiointipisteet avataan 17.5.

Takaisin ylös

Ravitsemisliikkeiden aukiolon, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat avoinna alla olevin rajoituksin:

 • Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä saa olla 50 % asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 9–18, ja sallittu aukioloaika on klo 5–19.
 • Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 9–19 ja sallittu aukioloaika on klo 5–20.
 • Asiakaspaikkojen määrä: rajoitukset ovat voimassa vain sisätiloissa, eivät ulkoterasseilla.
 • Sisätiloissa asiakkaat ohjataan omalle istumapaikalle, jonka pitää olla pöydän tai tason ääressä. Esimerkiksi tanssiminen on sisätiloissa kiellettyä. Myös ulkoterasseilla jokaisella pitää olla oma istumapaikka.

Valtioneuvosto: Ravintolarajoitukset

Takaisin ylös

Yleisötilaisuudet

Rajoitukset ovat voimassa 31.5.2021 asti.

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 6 henkilön ehdottoman välttämättömien yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan, mikäli turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. 

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Takaisin ylös

Yksityistilaisuudet

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Yksityistilaisuudet suositellaan rajoitettavaksi enintään kuuteen henkilöön.

Lukioiden ylioppilasjuhlat järjestetään abiturienteille lähitoteutuksena, mutta juhliin ei oteta yleisöä, vaan ne striimataan seurattavaksi koteihin. Juhlat järjestetään lähiopetuksen terveysturvallisuusperiaatteita noudattaen.

Kotona tai muissa yksityisissä tiloissa järjestettävät kevään ja kesän valmistujaisjuhlat on hyvä järjestää ensisijaisesti ulkotiloissa ja voimassa olevia yksityistilaisuuksien henkilömääräsuosituksia sekä muita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä annettuja ohjeita noudattaen.

Takaisin ylös

Matkustamista koskevat valtakunnalliset suositukset

Suositukset ovat on voimassa toistaiseksi.

Kun matkustat laivalla ja saavut Suomeen

Laivaan noustessa kaikilta yli 12-vuotiailta edellytetään todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronasta. Todistusta ei edellytetä risteilymatkustajilta, jotka eivät käy maissa toisessa maassa. 

Matkan aikana saat yhteystietolomakkeen. Täytä se ennen kuin saavut sataman terveysneuvontapisteelle. Neuvontapisteet sijaitsevat terminaalissa ja autokaistalla.

Jos henkilöllä ei satamaan tultaessa ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä, hänelle suositellaan heti ensimmäistä testiä satamassa.

Matkan jälkeen on otettava myös toinen koronavirustesti aikaisintaan 72 tuntia maahaansaapumisen jälkeen. Jos olet sairastanut koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana, sinun ei tarvitse mennä testiin.

Voit varata ajan toiseen koronavirustestiin:

 • Finentry-palvelussa
 • HUSin koronabotista
 • soittamalla Espoon koronaneuvonta- ja ajanvarausnumeroon (p. 09 816 34600, ma–pe klo 7–18, la–su klo 9–15)
  • muina aikoina soita Päivystysapuun, p. 116 117

Sillä aikaa, kun odotat ensimmäisen tai toisen testin testitulosta, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos testitulokset ovat negatiiviset, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin.

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömille matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi lyhentää testeillä.

Tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön ei tarvitse jäädä karanteeniin eikä mennä testeihin, kun he saapuvat Suomeen työtehtävissä. Heille on laadittu ja jaettu omiin työtehtäviin soveltuvat ohjeet.

Kun saavut Suomeen lentäen

Lentomatkustajat, jotka saapuvat ulkomailta Helsinki-Vantaan lentoasemalle, ohjataan maksuttomaan koronatestiin. Maahan saapuvia suositellaan täyttämään tietonsa jo etukäteen Finentry-palvelussa.

Matkustajille suositellaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia, jota voi lyhentää kahdella testillä. Ensimmäinen testi otetaan lentokentällä ja toinen aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Lue lisää Finavian sivuilta.

Tarpeetonta matkustamista vältettävä

Voimassa ovat valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset, kuten tarpeettoman matkustamisen välttäminen muualle kuin maihin, joiden osalta matkustusrajoituksista on luovuttu.

Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita.

Sairaana tulee välttää kaikkea matkustamista.

Valtioneuvosto: Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

Takaisin ylös

Yläkoulut siirtyivät lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen

Yläkoulut siirtyivät 12.4.2021 alkaen vuorottelumalliin. Vuorottelumallilla tarkoitetaan sitä, että vuosiluokat vuorottelevat etä- ja lähiopetuksessa. Päätös koskee myös 10.-luokan oppilaita.

Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan edelleen. Esimerkiksi erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaiden lähiopetus sekä muu välttämätön lähiopetus turvataan.

Yläkoulut siirtyivät kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen. 

Takaisin ylös

Toisen asteen opetus siirtyi lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen

Lukiot siirtyivät neljännen jakson jälkeen (noin 15.4.2021) vuorottelumalliin, jossa puolet lukion opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Ammatilliset oppilaitokset jatkavat etäopetusta yhtä pitkään kuin lukiot. Sen jälkeen ammatillisessa koulutuksessa siirrytään vuorottelumalliin, jossa 1/3 osa oppimisyhteisön opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa.

Toinen aste siirtyi kokonaan lähiopetukseen 3.5.2021 alkaen.

Takaisin ylös

Kasvatuksessa ja koulutuksessa noudatetaan THL:n suosituksia

Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvallisuussuosituksia.

Perusopetuksessa ja toiseen asteen oppilaitoksissa huolehditaan muun muassa alkamisaikojen ja ruokailujen porrastuksista, turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa on ollut koronaan sairastunut henkilö, altistuneet kartoitetaan ja heidät asetetaan karanteeniin. Altistuneille oppilaille järjestetään etäopetusta. Karanteenista päättää tartuntatautilääkäri.

Jos epidemiatilanteen pahentuessa peruskoulun opetusta on haastava järjestää esimerkiksi useamman henkilöstöön kuuluvan ollessa karanteenissa, niin silloin siirrytään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jossa useampi luokka saa etäopetusta. Tämän päätöksen tekee sivistystoimen johtaja tartuntatautilääkärin suosituksen perusteella.

Takaisin ylös

Kasvomaskisuositus varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstölle

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Suosittelemme, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstö käyttää kasvomaskeja töissä. Työnantaja hankkii maskit. Maskisuositusta noudattamalla pyrimme turvaamaan lakisääteisen varhaiskasvatuksen sekä lähiopetuksen jatkuvuutta sekä vähentämään altistustilanteita.

THL: Lapset ja korona

Lisätietoja:

Takaisin ylös

Kouluissa kasvomaskisuositus luokkien 6–10 oppilaille

Suositus on voimassa toistaiseksi.

Perusopetuksessa kasvomaskisuositus laajennettiin kuudesluokkalaisiin 13.1.2021 alkaen THL:n suosituksen mukaisesti. Maskin käyttöä suositellaan kaikille luokkien 6−10 oppilaille, ellei heillä ole erityistä terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.

Kaupunki tarjoaa koululaisille maskit, mutta myös omia kasvomaskeja voi käyttää. Oppilaita opastetaan kasvomaskien turvalliseen käyttöön.

Takaisin ylös

Koronaan varautuminen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

Oppilaitokset tiedottavat koronan vaikutuksista opiskeluun omilla sivuillaan:

Takaisin ylös

Koronavirustilanteen leviämisvaiheen kuvaus

 • Tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta.
 • Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %.
 • Positiivisten näytteiden osuus on yli 2 %.
 • Alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä.
 • Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti

Lähde: THL

Lisätietoja voimassa olevista rajoituksista Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla.

Takaisin ylös