Katusuunnitelmien yleistiedoksianto 22.10.2020

Yleistiedoksiantona hallintolain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan seuraavaa:

Espoon kaupungin teknisen lautakunnan päätökset 14.10.2020 § 92-93 on nähtävillä Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (os. Tekniikantie 15, toinen kerros, 02150 Espoo) 22.10.–30.11.2020 arkipäivisin ma–pe 8.00–15.30.

Päätökset koskevat seuraavien katu- ja puistosuunnitelmien hyväksymistä: Koronakatu, Kuitinmäenaukio, Kuitinmäenraitti ja Kuitinmäentien jalankulku- ja pyörätie, Saksanpolku, Kestinpolku ja Gestersinrinne.

Tämä ilmoitus on julkaistu Espoon kaupungin verkkosivuilla 22.10.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

Espoon kaupungin tekninen lautakunta