Kaavoja nähtävillä 21.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaavoja nähtävillä

Seuraavien alueiden kaavoja ja kaavamuutoksia koskevat suunnitelmat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/kaavoitus. Kaavoituksen verkkosivuihin voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavan nimellä ja aluenumerolla varustetut mielipiteet ja muistutukset on toimitettava kaavan viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse, 3. krs, Espoon keskus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmia (OAS)

Tangotie, 712601, asemakaavan muutos, Perusmäki. Alue sijaitsee Kalliomäen alueella, Tangotiellä. Katu on vielä rakentamaton. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.10.–24.11.2020.

Asemakaavaehdotuksia

Keilalahdenportti, 220835, asemakaavan muutos, Otaniemi. Alue Keilaniemessä Kehä I:n itäpuolella metroasemasta etelään. Kaavaehdotus nähtävillä 26.10.–24.11.2020.

Maarinkulma, VK2002, vaiheittainen asemakaavan muutos, Otaniemi. Alue Maarintien ja Tekniikantien kulmauksessa. Kaavaehdotus nähtävillä 26.10.–24.11.2020.

Tammipääntie, 140815, asemakaavan muutos, Laaksolahti. Alue sijaitsee lähellä Kaivostien ja Kaivoskujan risteystä osoitteessa Tammipääntie 55. Kaavaehdotus nähtävillä 26.10.–24.11.2020.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Tiilismäenrinne, 420122, asemakaavan muutos, Saunalahti. Ruukintie 3–5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.5.–3.6.2020. Kiviruukki, 840400, osayleiskaava. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 20.4.–22.5.2020. Kuulemisiin liittyvä yhteinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etätilaisuutena keskiviikkona 28.10.2020 klo 17.30. 
Liity tilaisuuteen tämän linkin kautta

Asemakaavapäätöksiä

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2020
321 § Satukuja, 310219, asemakaavan muutos, Matinkylä.
322 § Eestinmalmi IB, 430719, asemakaavan muutos, Nöykkiö.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 7.10.2020
130 § Finnoonristi, 430915, asemakaavan muutos, Nöykkiö.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.10.2020
334 § Luoteisrinne, 440713, asemakaavan muutos, Kaitaa.

Alueilla on voimassa MRL 53 §:n 3 mom. mukainen rakennuskielto, kunnes kaava on lainvoimainen.

Lainvoimaisia asemakaavan muutoksia

Valtuusto hyväksyi 17.8.2020
102 § Niittykunmpu I, 212308, asemakaavan muutos, Niittykumpu.
103 § Sepänkallio,331200, asemakaava ja asemakaavan muutos, Mankkaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 19.8.2020
104 § Juvanmalmi III, muutos 720303, asemakaavan muutos, Kalajärvi.

Espoo 21.10.2020              Kaupunginhallitus ja kaupunkisuunnittelukeskus