Espoo – arjen arkkitehtuuria

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.1.2013 klo 13.00

Arjen arkkitehtuuria -kirja”Espoo on kaupunkina hyvin omaleimainen: se rakentuu viidestä aluekeskuksesta ja kahdesta paikalliskeskuksesta. Espoo on muotoutumassa moderniksi verkostokaupungiksi, jota kehitetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävältä pohjalta. Julkisella rakentamisella on kaupungin identiteetin muodostumisen kannalta keskeinen merkitys. Julkiset rakennukset ja puistot tuottavat muotoaan etsiviin kaupungin osasiin kiintopisteitä ja kokemuksellista syvyyttä”, todetaan 15.1.2013 ilmestyneessä valokuvakirjassa Espoo – arjen arkkitehtuuria. Kirja on katsaus Pohjoismaiden nopeimmin kasvavan kaupungin julkiseen arkkitehtuuriin ja ympäristörakentamiseen 2000–2013.

”Tällä vuosituhannella rakentamisen tähtäin Espoossa on yhä yhtä korkealla kuin Tapiolan rakentamisessa aikoinaan. Kaupunkitilalla on merkittävä rooli ihmisten arkipäivässä ja siksi siihen on syytä panostaa”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoon julkisen rakentamisen huippuja tällä vuosituhannella ovat uudet ja edistykselliset koulut ja päiväkodit. Kirjassa esitellään 18 uutta koulu- ja päiväkotirakennusta, jotka ovat arkkitehtonisesti mielenkiintoisia esimerkkejä uudenlaisista oppimisympäristöistä. Ne ovat myös tärkeitä yhteisöllisyyden sydämiä, kuntalaisten monitoimitaloja ja paikallista identiteettiä vahvistavia kotiseututaloja.

”Uudenlaisia oppimisympäristöjä on kehitetty yhteistyössä sivistystoimen, opetustoimen ja Tilakeskuksen kesken. Ne ovat arvostettuja ja palkittuja, ja useat vierailijaryhmät ovat käyneet tutustumassa niihin”, toteaa opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen.

Saunalahden koulu
Saunalahden koulu
Myös muut kirjassa esitellyt kohteet ovat esimerkkejä arkisista kaupunkilaisten kohtaamispaikoista: puistoja, kulkuväyliä ja kävelyraitteja, kirjastoja ja kulttuurirakennuksia. Esiteltäviä kohteita on kaikkiaan 45. Laajuus on osoitus Espoon halusta satsata julkiseen tilaan ja tulevaisuuden kaupunkirakenteeseen.

”Kokonaisuutena Espoon 2000-luvun päiväkodit, kirjastot, koulut ja puistot ovat yllättävä, melkeinpä hengästyttävä kaupunkirakentamisen kerrostuma, jolla on kansallista ja kansainvälistäkin painoa”, toteaa tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA Panu Lehtovuori kirjan artikkelissaan. 

Jos aikaisemmat vuosikymmenet pyrkivät tiettyyn tyylikkään moderniin standardiin, nykyinen Espoo on yllätyksiä ja erilaisuutta. Kirja on mainio matkaopas Espoon monia palkintojakin voittaneisiin kohteisiin.

Kirjan pääosassa ovat arkkitehtuuria esittelevät valokuvat, jotka ovat valtaosin valokuvaaja Jussi Tiaisen käsialaa. Johdatuksena aiheeseen toimivat Juha Hovisen ja Panu Lehtovuoren artikkelit, joissa pohditaan mm.arkkitehtuurin merkitystä ihmisten arkipäivässä sekä sitä, millä tavoin asukkaat itse oman kaupunkinsa hahmottavat.

Kolmikielisen (suomi, ruotsi, englanti) kirjan on toimittanut Juha Hovinen. Kirjan kustantaja on Parvs Publishing.

Lintulaaksontie

Lintulaaksontie

Ajurimäen päiväkoti

Ajurimäen päiväkoti

Kuvat:Jussi Tiainen