Espoon kaupungintaloa koskevat valitukset jarruttavat alueen kehittämistä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.2.2019 klo 16.25

Espoon vanha kaupungintalo

Espoon tyhjillään olevaa kaupungintaloa koskevat useat valitukset ja suojeluesitykset viivästyttävät Espoon keskuksen kehittämistä. Alueen uudistamistyö on aloitettu, mutta täyteen vauhtiin kehittäminen pääsee vasta sitten, kun vanha kaupungintalo voidaan purkaa. Rakennus on ollut tyhjillään kymmenen vuotta. Sen ylläpito ja valvonta on maksanut Espoolle vuosittain noin 100 000 euroa. Kaupunginhallitus ottaa kokouksessaan 11.2. kantaa rakennuksen jo kolmanteen Uudenmaan elinkeino- ja ympäristökeskukselle tehtyyn suojeluesitykseen.

Espoon kaupunki pitää suojeluesityksessä esitettyjä rakennuksen säilyttämistä koskevia vaatimuksia perusteettomina. Kaupungin näkemyksen mukaan kaupungintalon suojelukysymys on jo aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asemakaavoituksen yhteydessä.

Kehittäminen mahdollistaa uusia asuntoja ja työpaikkoja

Espoon kaupungintalo sijaitsee entisessä Virastokeskuksessa, Espoon rautatieaseman vieressä. Alueella on tällä hetkellä paljon tyhjennettyä toimisto- ja liiketilaa eikä yhtään asukasta. Ympäristön kehittäminen mahdollistaisi asuntorakentamista yli 1 000 uudelle asukkaalle. Myös alueen turvallisuus ja viihtyisyys sekä Espoon keskuksen kautta kulkevan joukkoliikenteen tukeminen edellyttävät merkittäviä parannustoimenpiteitä.

”Palvelujen ja kaupunkirakenteen kehittäminen raiteiden ympärillä on välttämätöntä, jotta kaupunki voisi kasvaa kestävästi. Espoon väestö kasvaa voimakkaasti, ja kasvu ulottuu myös kaupungin keski- ja pohjoisosiin. Espoon keskukseen muuttaa arviolta 10 000 uutta asukasta seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana. Alueella on keskeinen sijainti junaraiteen varrella, ja tuleva kaupunkirata osana Tunnin junaa parantaa saavutettavuutta entisestään. Kaupunkirata tuo alueelle lisää asukkaita, palveluja ja työpaikkoja,” toteaa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

”Uudistustyön myötä Espoon keskuksesta tulee monipuolinen, viihtyisä ja moderni kaupunkikeskus. Palvelujen ja joukkoliikenteen äärelle rakennetaan asuintaloja ja korkeatasoiset kevyen liikenteen kulkureitit. Vanhan kaupungintalon kortteli olisi tärkeää saada pikaisesti kehittämiseen mukaan,” Isotalo painottaa.

Laajat vaikutukset asukkaiden arkeen

Valitukset ja suojeluesitykset aiheuttavat harmia paitsi kaupungille, myös alueen asukkaille, siellä työskenteleville ja opiskeleville, kun uusia asuntoja ja uusia työpaikkoja mahdollistavaa uutta asemakaavaa ei päästä viemään eteenpäin. Muun muassa viereisten katu- ja puistoalueiden parantamistyöt odottavat kaupungintalon purkamista. Katualueiden parantaminen edistäisi erityisesti lähikouluihin kulkevien jalankulkijoiden turvallisuutta. Kaupungintalon paikalle on myös kaavailtu uutta tilapäistä päivittäistavarakauppaa, sillä lähikauppapalvelut heikkenevät ensi vuonna, kun Virastotalo 2 puretaan.
 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen esityslista 11.2.2019
Uusi aikakausi alkaa Espoon keskuksessa – vanhat virastorakennukset historiaan
Mediatiedote 7.2.2019