​Espoon kaupungin tulos toteutui talousarviota parempana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.2.2016 klo 14.48

Ennakkotieto Espoon kaupungin tilinpäätöksestä 2015 esiteltiin kaupunginhallituksessa 8.2. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 21.3.2016 kaupunginhallituksessa ja 23.5.2016 valtuustossa.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate tulee olemaan noin 155 miljoonaa euroa ja suunnitelmapoistot 125 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tilikauden tulos on noin 30 miljoonaa euroa, ja se toteutui talousarviota parempana.

Kaupungin menot ovat kasvaneet hyvin hillitysti ja tuotot kasvoivat johtuen kiinteistöveron alarajan korotuksesta ja ennakoitua paremmista rahoitustuotoista. Kaupungin investointitaso on ollut ennätyksellisen korkea ja kasvanut vuosittain.  Vuosikate ei ole riittävällä tasolla suhteessa investointimäärään, joten kaupungin velkamäärä on kasvanut. Viime vuonna lainaa nostettiin 269 miljoonaa euroa ja rahastoja purettiin 40 miljoonalla eurolla.

”Jatkossa investointeja on onnistuttava karsimaan ja myös käyttötalousmenojen kasvua on hillittävä, vaikka Espoo kasvaa vuosittain noin 4500 asukkaalla maahanmuuton ja syntyvyyden enemmyyden ansiosta. Hyvä lähtökohta on se, että Kuntapalvelututkimuksen mukaan espoolaiset ovat entistä tyytyväisempiä kaupungin palveluihin. Tulokset olivat vuonna 2015 parhaimmat, mitä useiden vuosien seurantajaksolla on saavutettu ja maan parhaimpia useissa palveluissa”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Vuoden 2015 loppuun mennessä verotuloja tilitettiin yhteensä 1 393,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 61 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ansiotulojen kunnallisveroja tilitettiin 1 161,3 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 24,3 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia.

Yhteisöverotilitykset olivat 136,2 miljoonaa euroa, mikä on 15,2 miljoonaa euroa eli 12,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveroa tilitettiin 96,4 miljoonaa euroa, mikä on 21,7 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveron tilityksen kasvuun syynä oli vuoden 2015 alussa voimaan tullut kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotus.

Valtionosuudet olivat 30,1 miljoonaa euroa. Espoon verotulojen tasaus muille kunnille oli edelleen merkittävä, noin 160 miljoonaa euroa. Summa vastaa noin 2,5 kunnallisveroprosenttiyksikön kertymää.

Henkilöstömäärä ja henkilöstökustannukset pysyivät hallinnassa kasvaneesta palvelutarpeesta huolimatta. Sen sijaan palveluiden ostot kasvoivat.

Kaupungin investointeja toteutettiin 361 miljoonalla eurolla, kun talousarviossa oli varauduttu lähes 453 miljoonaan. euroon. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 315 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuoteen oli noin 55 miljoonaa. euroa

Kaupungin lainamäärä vuoden lopussa oli 503,4 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ovat useana vuonna parantaneet kaupungin tulosta, koska rahastoja on purettu ja vanhat tuotot ovat realisoituneet. Jatkossa vastaavia tuloutuksia ei ole enää tulossa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 8.2.2016