Espoon kaupungin ilme päivittyi vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.2.2021 klo 8.29

Ilmeuudistuksen näkyvimpänä muutoksena on uusi väripaletti sekä julkaisuissa käytettävät helppolukuiset fontit, joita käytetään myös uudistuvassa Espoo.fi -sivustossa.

Espoon tavoitteena on turvata lain edellyttämä saavutettavuus kaikessa kaupungin viestinnässä. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää palveluja helposti. Saavutettavaa viestintää toteutettaessa huomioidaan tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.

”Visuaalisuudella on iso merkitys saavutettavaa viestintää toteutettaessa. Uudet värit ja fontit mahdollistavat sen, että esimerkiksi kontrastit ovat tarpeeksi voimakkaat ja että tekstien luettavuus on hyvä”, kertoo viestintäjohtaja Satu Tyry-Salo.

Uudistuksen yhteydessä on selkeytetty graafista ohjeistusta ja logon käyttöä. Logosta käytetään jatkossa vain yksivärisiä versioita. Aiemmin käytössä olleista kieliversioista on luovuttu ja jatkossa käytössä on vain suomi-ruotsi -tekstillä varustettu logo.

”Espoon ilme on edelleen tunnistettavan espoolainen ja tutut asiat kuten logo ja sininen pääväri ovat edelleen mukana. Päivitetty ilme alkaa näkyä aineistoissa, katukuvassa ja sähköisessä viestinnässä pikkuhiljaa. Saavutettava viestintä hyödyttää meitä kaikkia”, Tyry-Salo täydentää.  

Espoon logo
Espoon logo
Espoon väripaletti
Espoon väripaletti

Espoo.fi-sivusto uudistuu

Uusi ilme tulee näkymään myös uudistettavilla Espoo.fi-nettisivuilla. Sivustoa uudistetaan parhaillaan vastaamaan EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia ja samalla vaihdetaan myös julkaisujärjestelmä vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Uudet sivut julkaistaan vuoden 2021 aikana.
Uuden sivuston kehitysversioon eli beta-versioon pääsee jo tutustumaan. Samalla voit vastata ja vaikuttaa uuteen sivustoon heti alkuvaiheessa vastaamalla betaan liittyvään kyselyyn.

Kehitämme uutta espoo.fi-sivustoa – vastaa kyselyyn

Espoon kaupungin graafinen ohjeisto