Espoon järjestöt varmistavat, että ketään ei jätetä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.1.2021 klo 14.22

Espoosta tuli vuoden 2018 lopussa yksi kuudesta Aktiiviset järjestöt -projektiin osallistuvasta eurooppalaisesta kaupungista. Kaksivuotisen projektin tavoitteena on oppia Riian Järjestöjen talo -mallin hyvistä käytännöistä ja tukea järjestöjen osallistumista paikallisiin asioihin jakamalla tietoa osallistuvien kaupunkien välillä. 

Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelutarjonta on yksi Espoon kaupungin arvoista. Asiakkaan kokemuksella ja palautteella on suuri painoarvo palvelukehitystyössä. Kuntalaisten kannustaminen osallistumaan järjestötoimintaan on tärkeää.

Aktiiviset järjestöt -projektin ja erityisesti kussakin osallistujakaupungissa toimivien paikallisten työryhmien tarkoitus on parantaa verkostoitumista ja yhteistyötä kaupunkien ja järjestökentän välillä. Tavoitteena on erityisesti saattaa yhteen kotouttamisen ja monikulttuurisuuden parissa työskenteleviä toimijoita ja rakentaa aitoja kumppanuuksia niiden välille.

Asiantuntijat kaventavat kuilua kaupungin ja järjestöjen välillä

Kaupunkiorganisaatio on jo vuosia ollut hyvin tietoinen siitä, että Espoossa on monia pieniä järjestöjä, joilla on tarjottavana arvokkaita resursseja ja jotka ovat erittäin kiinnostuneita tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa. Espoossa toimii noin 3000 kansalaisjärjestöä, jotka tarjoavat monenlaisia palveluja asukkaille. Valitettavasti näiltä järjestöiltä puuttui ohjausta tai kannustusta tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa.

Espoon kaupungin maahanmuuttoasiantuntija Said Aden ja hänen kollegansa Maria Tiilikkala olivat molemmat tietoisia tarpeesta paikata tämä puute, etenkin ottaen huomioon vieraskielisen väestön nopean kasvun ja kaupungin velvollisuuden huomioida väestötiedot infrastruktuurin ja palvelutarjonnan suunnittelussa. Aktiiviset järjestöt -hankkeesta tuli yksi askel tähän suuntaan.

”Aktiiviset järjestöt -hanke on erinomainen foorumi sekä järjestöille että Espoon kaupungille, ei vain hankkeen saaman rahoituksen ansiosta vaan enemmänkin siksi, että se on madaltanut kynnyksiä kaupunkien välillä ja lisännyt molemminpuolista oppimista ja yhteisymmärrystä”, Said Aden sanoo. 

Järjestöt ja kaupunkiorganisaation jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa Paikalliset työryhmät -alustan avulla. Kulissien takana tehdään paljon työtä tämän yhteistyön helpottamiseksi. Monet kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet hankkeeseen lisätäkseen tietoisuutta ja ymmärtämystä järjestöjen ja kuntien roolista molempia osapuolia hyödyttävässä yhteistyössä.

 ”On äärimmäisen tärkeää rakentaa luottamusta järjestöjen ja kaupunkiorganisaation välille toimilla, jotka voivat kantaa hedelmää myös hankkeen päätyttyä”, Aden jatkaa.

Koronaviruspandemia toi uusia yhteistyötapoja asukkaiden tukemiseksi

COVID-19-pandemia toi Espoon kansalaisjärjestöt yhteen keskeisinä toimijoina, joilla oli yhteinen tavoite – heikossa asemassa olevien auttaminen.  

Olemassa olevat kumppanuudet kaupungin ja Aktiiviset järjestöt -hankkeen osallistujajärjestöjen välillä olivat erittäin hyödyllisiä, kun resursseja aktivoitiin ja jaettiin pandemian ensivaiheiden aikana. Esimerkiksi keväällä 2020 avattiin yhteinen neuvontapuhelin, johon vastasi 25 henkilöä 15 eri kielellä. Palvelun tuottaneet Espoon kaupungin työntekijät ja osallistujajärjestöjen (mm. Nicehearts ry, Trapesa, Kylämaja, Esma ry, Suomi-Syyria ystävyysseura ry, MPNY ry, Nuorten polku ry ja Irakin naisten yhdistys ry) vapaaehtoiset vastasivat neljän ensimmäisen toimintaviikon aikana yli 340 puheluun.

Myös EJY ry yhdisti voimansa Seniorineuvonta Nestorin kanssa avaten neuvontapuhelimen ja ruokaostosten kuljetuspalvelun noin 100 vapaaehtoisen avustuksella.

”Koordinointiryhmämme on todella aktiivinen, ja olen henkilökohtaisesti ollut erittäin tyytyväinen siihen, että ihmiset ennakoivat hyvin tilanteita ja sopeutuivat nopeasti muutokseen. Kaikille oli selvää, että tekisimme tämän yhdessä. Tämä on erittäin myönteinen merkki ja mielenkiintoinen puoli kriisistä”, sanoo Maria Tiilikkala, Aktiiviset järjestöt -projektin projektipäällikkö.

Aktiiviset järjestöt -projektin yhteistyö jatkuu myös koronaviruspandemian aiheuttamien haasteiden keskellä uusilla digitaalisilla foorumeilla, joilla jaetaan ajantasaista tietoa ja uusia käytäntöjä. Vaikka kollegat eri puolilta Eurooppaa eivät ole voineet tavata kasvotusten, on otettu käyttöön digitaalisia välineitä käytäntöjen jakamiseksi ja vuoropuhelun järjestämiseksi kuuden osallistujakaupungin asiantuntijoiden kesken, jotta he voivat yhteiskehittää kaupunkipalveluja ja yhteisiä ratkaisuja koskevia aloitteita. 

Aktiiviset järjestöt -hanke saa osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta URBACT III -toimintahankkeen puitteissa. Espoon lisäksi hankkeessa ovat mukana Syrakusa (Italia), Santa Pola (Espanja), Dubrovnik (Kroatia), Brighton (Yhdistynyt kuningaskunta) ja Riika (Latvia). 

Tämä artikkeli on osa kansainvälinen Espoo -artikkelisarjaa. Artikkelisarjan tarkoitus on jakaa tietoa kaupungin kansainvälisestä toiminnasta ja meneillään olevista projekteista.

Lisätietoja Aktiiviset järjestöt -hankkeesta: Projektikoordinaattori Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi, 043 827 3457