Espoon ilmastopäästöt laskevat ennakoitua nopeammin: lämpöpumpuilla ja biopolttoaineella tuotetaan kaukolämmöstä jo yli viidennes

21.4.2017 klo 11.01

Espoon ilmastopäästöt vähenivät HSY:n alustavien laskelmien mukaan 5 prosenttia vuonna 2016. Kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän muuten kuin fossiilisten polttoaineiden avulla ja asukaskohtaiset päästöt vähenevät vauhdilla. Pitkällä aikavälillä voimakas väestönkasvu on kuitenkin kasvattanut päästöjen kokonaismäärää.  

Viime vuonna Espoon ilmastopäästöt vähenivät alustavien laskelmien mukaan 5 prosenttia. Kaukolämmön tuotanto aiheutti päästöistä 42 prosenttia mutta suunta on ollut laskussa vuodesta 2013 lähtien, koska fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön määrä on vähentynyt.

”Lämpöpumpuilla ja biopolttoaineilla tuotetaan nyt jo yli viidennes Espoon kaukolämmöstä”, kertoo johtava ympäristöasiantuntija Leena Sjöblom Espoon ympäristökeskuksesta. ”Lämpöpumppulaitos Suomenojalla käynnistyi vuonna 2015 ja vuoden 2016 aikana lisääntyi biopolttoaineiden, kuten pellettien ja bioöljyn, käyttö.”

Osaltaan ilmastopäästöjä on vähentänyt myös vähäpäästöinen kulutussähkö. Asukaskohtaisissa päästöissä on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

”Päästöt laskivat viime vuonna 4,2 tonniin asukasta kohden, mutta tavoitteeseen 2,6 tonnia per asukas on vielä matkaa”, sanoo Sjöblom. ”Päästöjen väheneminen etenee silti ennakoitua nopeammin.”

Espoon tavoitteena on saavuttaa 60 prosentin päästövähennys asukaskohtaisissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon, jolloin hiilidioksidipäästöt olivat 6,1 tonnia asukasta kohden.

Espoon haasteena voimakas väestönkasvu

Vaikka asukaskohtaiset päästöt laskevat nopeasti, on kokonaispäästöjä vaikeampi saada taittumaan. Espoon kokonaispäästöt vuonna 2016 ylittivätkin vielä vuoden 1990 lähtötason. Voimakas väestönkasvu kasvattaa esimerkiksi liikenteen päästöjä, joiden osuus kokonaispäästöistä on 27 prosenttia.

”Fortum tekee oman osansa kaukolämmön päästöjen vähentämisessä”, sanoo Sjöblom. ”Nyt on aika espoolaisten tehdä oma osansa, ja kiinnittää huomio esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämiseen.”

HSY seuraa pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja edistää seudun ilmastotyötä yhdessä jäsenkaupunkiensa kanssa. Lisätietoa kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 1990 ja 2000–2015 sekä nyt lasketut ennakkotiedot vuodesta 2016 ovat saatavissa HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/paastot.

Lisätietoja:
Johtava ympäristöasiantuntija Leena Sjöblom, Espoon ympäristökeskus, puh. 050 353 3063, leena.m.sjoblom@espoo.fi
Ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo, HSY, puh. 0400 100 601, johannes.lounasheimo@hsy.fi