Espoon historian suurin katuhanke valmistuu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2015 klo 9.23

Turveradantie ja Turvesolmu valmistuu. Uudet väylät avataan liikenteelle 26.10. klo 14.00. Kyseessä on Espoon kaupungin kaikkien aikojen suurin katuhankekokonaisuus.

Nyt valmistuneeseen urakkaan sisältyi kaksi hanketta: Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantien yhteys Sinimäentieltä Nuijalantielle sekä Turveradantie-Mankkaanlaaksontie Sinimäentieltä Koivu-Mankkaantielle. Uuden pääkatuyhteyden pituus on noin kolme kilometriä ja sen liikennemääräksi arvioidaan noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kokonaisuudessaan urakka tuli maksamaan 26 miljoonaa euroa.

Parempaa poikittaisliikennettä ja yhteyksiä pääkaupunkiin

Hankkeiden kautta yhteydet Helsinkiin paranevat, kun Turveradantie yhdistetään Turunväylään Turvesolmu-nimisellä eritasoliittymällä. Eritasoliittymästä löytyvät rampit pelkästään Helsingin suuntaan. Julkisesta liikenteestä on huolehdittu rakentamalla paikalle bussirampit ja -pysäkit.

Turveradantie parantaa yhteyksiä myös Espoon eri kaupunginosien välillä: se muodostaa kokonaan uuden poikittaisyhteyden Pohjois-Tapiolasta ja Mankkaalta Leppävaaraan. "Hanke kehittää Espoon sisäistä pääkatuverkostoa maantieverkoston rinnalla", sanoo rakennuttajapäällikkö Hannu Lehtikankare Espoon kaupungin teknisestä keskuksesta.

Liikenne muuttuu sujuvammaksi, kun enää ei tarvitse ajaa Nihtisillan ja Kehä I:n kautta. Uusi pääkatu myös vähentää liikennepainetta Vanha-Mankkaantiellä. Uuden kadun varrella on runsaasti melusuojuksia, ja meluntorjunta paranee varsinkin Turvesolmun pohjoispuolella.

Maankäyttö kehittyy, ulkoilureitistö parantuu

Uudet yhteydet mahdollistavat maankäytön kehittämisen Nuijalan ja Turvesuon alueilla - niille on kaavailtu uusia liike- ja toimistorakennuksia. Näin alueen asukkaiden palvelut paranevat, ja kehittyneiden yhteyksien ansiosta paikalle pääsee asioimaan myös kauempaa.

Myös ulkoilijat ja kevyt liikenne hyötyvät uusista reiteistä. Turunväylän yli rakennetaan uusi ulkoilu- ja latureitti, ja Turveradantien varteen avautuu uusi suora pyöräilyn seutureitti Leppävaaran ja Matinkylä-Olarin välille. Kevyen liikenteen väylää rakennetaan myös koko uuden Turveradantien pituudelta. Turvallisuus Turveradantien ali taataan myös alikulkutunneleilla.

Hankekokonaisuuden rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2013, mutta sitä on suunniteltu paljon pidempään. "Turveradantie on pitkään odotettu pääkatuyhteys. Asemakaava on vahvistunut 1980-luvun lopulla ja Sinimäentien eteläpuolisen osuuden katusuunnitelmat on vahvistettu 90-luvun alussa", sanoo teknisen keskuksen suunnittelupäällikkö Salla Hänninen.

Urakassa oli myös omat haasteensa. Rakentamaan jouduttiin vanhan kaatopaikan päälle, mikä vaati kallista maaperän puhdistusta. Luonnostaan pehmeä maaperä vaati myös stabilointi- eli maanvahvistustöitä. Vanha-Mankkaantiellä katulinjan alle jäi vanha juoksuhauta, ja paikalla tehtiin museologisia tutkimuksia. Siltoja jouduttiin rakentamaan vilkkaan liikenteen ehdoilla.

Yhteistyökumppanit:

Suunnittelijat: Ramboll Finland Oy ja Sito Oy

Valvonta: Sweco PM Oy

Pääurakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy

Suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa

Muita yhteistyökumppaneita: Fortum, Caruna, Gasum, Teleoperaattorit

Lisätietoja:

Harri Tanska, kaupungininsinööri, Espoon tekninen keskus: 050 3833209, harri.tanska@espoo.fi

Hannu Lehtikankare, rakennuttajapäällikkö, Espoon tekninen keskus: 040 5182992, hannu.lehtikankare@espoo.fi