Espoon datan käyttöä tehostetaan valtion tuella

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.6.2020 klo 14.41

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Helsingille, Espoolle, Turulle ja Oululle reilut 2 miljoonaa euroa rahoitusta Omadata-hankkeisiin. Espoon osuus rahoituksesta on 150 000 euroa. Tavoitteena on parantaa kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdataa voidaan hyödyntää yksilönsuojasta ja tietoturvasta huolehtien. Kaupunkilaisdatalla tarkoitetaan kuntalaisten tietoja, jotka tallentuvat asioinnin yhteydessä kaupungin eri järjestelmiin.

Rahoitus auttaa Espoota ja muita kaupunkeja hyödyntämään kaupunkilaisdataansa entistä paremmin. Palvelujen digitalisointi itsessään ei ole kaupunkien tavoite, vaan se, että ne pystyvät tarjoamaan kuntalaisille arkea helpottavia palveluja teknologiaa hyödyntäen. Avainasemassa on asukkaiden suostumukseen perustuva datan käyttö.

Espoo selvittää Omadatan mahdollisuuksia

Espoon osuudessa selvitetään Omadatan hyödyntämistä kaupungin palveluissa. Selvitys käsittää kunnan ydinprosessit eli asiakkuushallinnan, palveluiden järjestämisen sekä palvelutuotannon.

Tarkoituksena on etsiä asukaslähtöisesti kunnan palveluista käyttötapauksia ja tilanteita, joissa Omadatan hyödyntäminen tuo uudenlaista vaikuttavuutta ja vähentää kustannuksia. Uusia palveluja ei ole tarkoitus luoda. Käyttötapauksia etsitään yhteistyössä kuntalaisten ja kaupungin kanssa.

”Voisimme miettiä esimerkiksi, voiko Omadataa, vaikkapa kuntalaisen älykellon keräämää, liittää kaupungin asiakkuustietoihin. Tai voisiko toisesta kaupungista Espooseen muuttava tuoda dataansa mukanaan”, pohtii Espoon kaupungin data-analytiikkakonsultti Tomas Lehtinen.

Kaupungit käyttävät tietoja ihmisten etujen mukaisesti

Kaupungin ja kuntalaisen välinen luottamus on erittäin tärkeää: kuntalaisen tulee ymmärtää, miten kaupunki dataa käyttää. Kaupungit keräävät paljon dataa, mutta ongelma on, että data on hajallaan ja sitä on usein vaikea saada käyttöön sinne, mistä siitä olisi eniten hyötyä. Kaupungit eivät myöskään käytä dataa luvatta. Keskeistä ovatkin selkeät ja ymmärrettävät suostumukset datan käyttöön, jotta ihminen ymmärtää, mihin suostuu.

Kaupunkien vahvuudet ovat valtavissa jo kerätyissä tietomassoissa ja siinä, että kaupunkeihin luotetaan datan käyttäjinä. Luottamuksen säilyttämiseen ei riitä pelkästään tekniikka, vaan keskeistä on datan eettisesti kestävä ja läpinäkyvä käyttö.

Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu haluavat olla vaikuttamassa datan ja tekoälyn eettisten pelisääntöjen muodostumiseen. Tavoitteena on, että kaupunkilaisdatan käyttäminen tapahtuu reilusti, avoimesti ja yhteisten standardien mukaan: tavoitteeseen liittyy myös se, että jos dataa jalostetaan, tulee myös tekoälyn jalostusalgoritmien olla avoimia ja sellaisia, jotka eivät syrji ketään.

Lisätietoja