Espoon Shanghai-yhteistyö tuo tuloksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.12.2018 klo 12.42

Espoon ja Kiinan Shanghain 20 vuotta jatkunut ystävyyskaupunkiyhteistyö tuottaa hedelmää laajasti myös suomalaiselle elinkeinoelämälle. Kaupunkiyhteistyön merkitys korostuu eri tahojen vuorovaikutuksen mahdollistajana, ovien avaajana, oppimisessa ja kestävän kehityksen haasteissa.

Espoo oli näkyvästi esillä Shanghaissa ensimmäistä kertaa marraskuussa järjestetyillä kansainvälisillä tuontimessuilla (China International Import Expo). Messupäiviin huipentui samalla ystävyyskaupunkien juhlavuosi, ja kaupunkien yhteistyölle on luvassa nykyistäkin suotuisampaa jatkoa.

Shanghain tuontimessuilla oli yli 300 000 osallistujaa kaikkiaan 140 maasta ja niitä pidetään Kiinan tärkeimpänä kansainvälisen kaupan edistämiseen tähtäävänä tapahtumana vuonna 2018. Espoo oli osa Suomen maaosastoa, jonka koordinaatiosta vastasi suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua, yhteistyöverkostoja ja kilpailukykyä edistävä Business Finland.    

Messujen juhlallisissa avajaisissa Kiinan presidentti Xi Jinping toi esille näkökulmia, jotka ovat keskeisiä myös Espoon ja Shanghain yhteistyössä. Näitä ovat muun muassa halu kansainväliseen avoimuuteen ja hedelmälliseen vuorovaikutukseen, osaamisen kasvattaminen ja kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen edelläkävijäratkaisuin. 

”Kiina on Suomen neljänneksi tärkein kauppakumppani ja tämän vuoksi on tärkeää, että maidemme välisessä yhteistyössä on laajasti mukana eri toimijoita. Ystävyyskaupunkiyhteistyö edistää pk-yritysten paikallisia kontakteja, antaa niille näkyvyyttä ja luo synergiaetuja esimerkiksi yritysten ponnisteluille Kiinan markkinoilla toimimiseen”, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Finnairin tilaisuudessa CIIE tuontimessuilla yhdessä ulkomaankauppaministeri Anne-Mari Virolaisen, Suomen Kiinan suurlähettilään Jarno Syrjälän ja Business Finlandin toimitusjohtajan Pekka Soinin kanssa.

Kestävän kasvun haasteita

Messutapahtuman ohessa Espoo järjesti Shanghaissa oman tilaisuuden 20-vuotisjuhlavuoden merkeissä yhteistyössä Suomen Shanghain konsulaatin ja BusinessFinlandin kanssa. Vieraina oli muiden muassa CIIE:n Suomi-delegaatio, Shanghaissa toimivien suomalaisyritysten edustajia, Suomen markkinoista kiinnostuneita kiinalaissijoittajia ja viranomaisia Shanghaista.

Shanghailla on lähes sadan ystävyyskaupungin maailmanlaajuinen verkosto, jolle Shanghain kaupunki järjesti ohjelmaa ja verkostoitumistapahtumia osana CIIE:tä. Kansainvälisestikin vertaillen Espoon yhteistyö Shanghain kanssa on pitkäjänteistä ja konkreettista ja on mahdollistanut monenlaisia yhteistyöhankkeita espoolaisten ja shanghailaisten toimijoiden välillä, erityisesti koulutuksen ja innovaatioiden saralla. Espoo sai juhlavuonna huomiota Kiinassa myös kansallisella tasolla, kun Shanghai palkitsi Espoon vuoden 2018 ystävyyskaupunkina.

"Kaupungit ovat erikokoisia, mutta haasteet ovat yhteisiä. Meitä yhdistävät muun muassa ilmastomuutokseen, kestävään kasvuun ja asukkaiden ikääntymiseen liittyvät kysymykset. Espoo on arvioitu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. Olemme saaneet maailmanlaajuista tunnustusta älykkäistä ratkaisuista ja yhteistyöhön perustuvasta toimintatavastamme. Meidät on valittu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuneiden edelläkävijäkaupunkien ryhmään, jossa työmme painottuu oppimiseen, koulutukseen ja innovaatioihin. Shanghai-yhteistyö tuo tähän kehykseen ja toimintaamme lisää vaikuttavuutta." toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoon Shanghai-yhteistyö rakentaa siltaa laajemminkin Suomen ja Kiinan välille. Tämä työ sopii luontevasti Suomen kiinalaisimmalle kaupungille, jonne on keskittynyt kolmasosa kaikista Suomessa asuvista kiinalaisista, yhteensä noin 3 000 henkilöä.

Tai Chi - puistopiknik Espoojoen varrella Lagstadissa

Trapesa/ Filoksenia ry järjesti taiji-puistopiknikin Espoojoen varrella Lagstadissa osana Espoon ja Shanghain juhlavuoden ohjelmaa kesäkuussa 2018.

Monitahoista yhteistyötä

Ystävyyskaupunkisuhteiden juhlavuoteen on liittynyt monipuolista ohjelmaa, tapahtumia ja tapaamisia. Vuoden aikana yhteensä 15 delegaatiota Shanghaista ja Espoosta on tutustunut sisarkaupungin toimintaan omalla toimialallaan. Tutustumiskohteina ja yhteisen oppimisen kohteina ovat olleet esimerkiksi koulutus ja liikuntapalvelut, kaupunkisuunnittelu, hyvinvointipalvelut ja työ tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistämiseksi.  

Pääosin espoolaisten yhdistysten ja kaupunkilaisten toimesta on järjestetty juhlavuoden teemalla yli 20 erilaista tapahtumaa. Vuoden aikana tapahtumissa on käynyt tuhansia espoolaisia. On työskennelty työpajoissa, perehdytty teeseremoniaan, osallistuttu hyvinvointitapahtumiin, nähty musiikki- ja tanssiesityksiä, juhlittu kiinalaista uuttavuotta ja opiskeltu kieltä.

Juhlavuosi toi Espooseen myös shanghailaisten toimittajien ryhmän, joka tutustui paikallisiin yrityksiin, suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun sekä luontoon. Vastaavasti viisi suomalaistoimittajaa vieraili Shanghaissa, missä teemana oli erityisesti teknologinen kehitys Kiinassa.