Espoon Asunnoilla kiitettävää energiatyötä

16.6.2017 klo 14.24

Espoon Asunnot on saanut kiitosta energiatehokkuustyöstään. Energiavirasto ja asiantuntijayritys Motiva myönsivät yhtiölle kunniamaininnan ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä toiminnasta sekä tunnollisesta sitoutumisesta Kiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimukseen vuosina 2008–2016.

- Saatu tunnustus on kiitos työstä, jota olemme vuosien ajan tehneet energiatehokkuussopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jopa niiden ylittämiseksi. Tehty työ on hyvin tärkeää paitsi ympäristön ja talouden, myös asumisviihtyvyyden kannalta, kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen toteaa.

Espoon Asunnot sai kunniamaininnan energiatyöstään. Palkinnon ojensivat yli-insinööri Pia Outinen ja neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka työ- ja elinkeinoministeriöstä. Palkinnon vastaanotti Espoon asuntojen kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen (selin). Kuva: Tero Ikäheimonen

Yhtiö on Espoon suurin vuokranantaja. Kaupungin omistamalla vuokrataloyhtiöllä on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota. Ne ovat koteja lähes 30 000 ihmiselle. Niissä asuu noin 11 prosenttia espoolaisista.

Erilaisilla energiatehokkuustoimilla yhtiö on onnistunut tehostamaan energiankäyttöä reilusti yli alan sopimuksessa asetettujen tavoitteiden. Lisäksi tehdystä työstä ja niillä saavutetuista säästöistä on raportoitu kattavasti, mikä on erityisen tärkeää Suomea sitovien EU-tavoitteiden seurannan kannalta.

Elämäntyönä energiansäästötalkoot

Vaikka tavoitteiden saavuttaminen ei ole ollut yhden ihmisen harteilla, merkittävän panoksensa energiatehokkuustyölle on antanut kesän lopussa eläköityvä Espoon Asuntojen talotekniikkainsinööri Untamo Aukio. Hänen mukaansa aikaansaatujen tulosten taustalla on järjestelmällinen ote.

- Keskeisin keino on ollut etävalvonnan, -mittauksen ja -ohjauksen lisääminen talotekniikassa, Aukio kertoo.

Yli 80 prosenttia Espoon Asuntojen kiinteistöstä on nyt etävalvonnan piirissä. Aukion mukaan tärkeintä on lämmityksen optimaalinen säätäminen, sillä lähes 90 prosenttia energian kulutuksesta menee lämmitykseen.

- Kaukolämmön ominaiskulutus on vähentynyt viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana lähes kahdeksan prosenttia.
Myös kumppaneiden ja asukkaiden asennemuokkaus alkaa tuottaa tulosta.

- Asukkailla on tärkeä rooli energiatalkoissa, joten näistä asioista viestiminen on tärkeää. Kerromme kaikkiin asuntoihin jaettavassa asukaslehdessä säännöllisesti energia-asioista ja annamme käytännön vinkkejä energian säästämiseen.

Vielä on työtä jäljellä

Espoon Asunnot on liittynyt myös uuteen energiatehokkuussopimukseen, johon on kirjattu tavoitteeksi vähentää kokonaisenergiankulutusta 7,5 prosenttia vuoteen 2025 loppuun mennessä vuoden 2016 tasosta. Tavoite on Jaakko Kammosen mukaan saavutettavissa.

- Aiomme kehittää nykyisiä prosessejamme ja kerätä yhteistyökumppaneilta ja asukkailta ehdotuksia ja ideoita, joilla energiaa voidaan säästää. Kyse on yhteisistä talkoista, ja tulosten aikaansaaminen edellyttää kaikkien tahojen osallistumista.

LISÖTIETOJA:
• Kiinteistöjohtaja Jaakko Kammonen, puh. 09 816 58030, Espoon Asunnot Oy
• Talotekniikkainsinööri Untamo Aukio, puh. 09 816 58055, Espoon Asunnot Oy

Espoo kestävän kasvun polulla
 
Espoon kaupunki luo kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Työn tavoite on hyvinvointi fiksussa, turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu.

Kaupungistumisen luomat mahdollisuudet hyvään elämään hyödynnetään. Espoota rakennetaan palvelujen, liikkumisen, asumisen, kulttuurin ja talouden kannalta kestävästi. Tavoitteena on muun muassa, että kaupungissa energia on tuotettu hiilivapaasti, kasvetaan kestävään elämäntapaan, lähiluontoa arvostetaan elämän lähteenä ja jossa kaikkien osallisuus on arkea. Kehitystä kannattelee espoolaisesta osaamisesta syntyvä innovaatioihin ja kiertotalouteen perustuva elinvoima.

2016 ja 2017 tehtyjen kansainvälisten vertailututkimusten mukaan Espoo on Euroopan kestävin kaupunki. Tutkimus osoittaa, että voimakkaasti kasvava Espoo on taloudellisilla, sosiaalisilla ja ekologisilla kestävän kehityksen ulottuvuuksilla arvioituna onnistunut kasvamaan kestävästi. Työ jatkuu ja tavoitteena on tehdä se entistä paremmin ja vaikuttavammin.