Espoo vahvistaa toimiaan liito-oravan suojelemiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.10.2018 klo 12.21

Espoo on mukana liito-oravan suojelua edistävässä hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 6,7 miljoonan euron suuruisen LIFE-ympäristörahoituksen. Espoo vastaa yhdessä Jyväskylän ja Kuopion kanssa hankkeen osuudesta, joka keskittyy liito-oravien suojelun, kaavoituksen ja asuntorakentamisen yhteensovittamiseen.

Liito-orava
Kuva: Ari Seppälä / Vastavalo

Tavoitteena on, että kaupungit kokoavat parhaat käytäntönsä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamisesta, istuttavat puita liito-oravan liikkumisen kannalta kriittisiin kohtiin, tekevät liito-oravakartoituksia ja hoitavat liito-oravien asuttamia metsiä. Espoo aikoo lisäksi radiopannoittaa liito-oravia ja seurata niiden liikkumista.

”Espoo on saanut paljon kiitos tavasta, jolla liito-oravien suojelu on otettu huomioon maankäytön suunnittelussa. Olemme iloisia, että Metsähallitus kutsui Espoon mukaan hankkeeseen. Jaamme mielellämme kokemuksiamme onnistuneista hankkeista muiden kaupunkien kanssa”, toteaa Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.   

Useiden toimijoiden yhteisponnistus liito-oravien hyväksi

Vuoteen 2025 asti ulottuva hanke käsittää laajalti liito-oravan suojelua edistäviä toimenpiteitä talousmetsissä ja kaupunkiympäristössä. Mukana on yhteensä 19 toimijaa Suomesta ja Virosta. Hanketta koordinoi Metsähallitus.

Liito-orava on tiukasti suojeltua laji, jota esiintyy EU-maista ainoastaan Suomessa ja Virossa. Suomessa arvioidaan olevan noin 143 000 liito-oravanaarasta. Suomen tasolla liito-oravan uhanalaisuusluokitus on silmälläpidettävä, mutta monessa kaupungissa on nykyään vahva liito-oravakanta.

Mediatiedote 26.10.2018