Espoo uudistaa pysäköinnin periaatteita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.11.2014 klo 15.52

Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut yhteistyössä teknisen keskuksen ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa Pysäköinnin periaatteet -raportin. Työssä on uudistettu pysäköinnin suunnitteluun liittyviä periaatteita pysäköinnin tehostamiseksi

Nykyisen kaavoitukseen liittyvän pysäköintipaikkojen määrän mitoitusohjeen on koettu olevan liian jäykkä erilaisten alueiden ja käyttäjäryhmien tarpeisiin. Uudistettua ohjetta esitetään hyväksyttäväksi käyttöön maankäytön suunnittelussa. Uusituilla ohjeilla ja esitetyillä periaatteilla pyritään siihen, että pysäköintipaikkojen tarjonta ja kysyntä vastaavat toisiaan, ja että pysäköintipaikkoja on saatavilla oikeissa ja pysäköintiin soveltuvissa paikoissa.

Pysäköintipaikkojen määrien suunnitteluun on valmistunut uusi ohjeistus

Työssä on uudistettu kaavoitukseen liittyvä pysäköintipaikkamäärän laskentaohje. Ohjeista on pyritty tekemään entistä joustavampia siten, että ne ottavat paremmin huomioon alueiden erityispiirteet, erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksytyt kehittämistavoitteet. Maankäytön tiivistäminen joukkoliikenteen solmukohtiin edellyttää joustavaa pysäköintijärjestelmää.

Espoon kaupunkikeskustoissa ohjataan liikkumista pysäköinnin avulla

Pysäköinnin sääntelyllä ja hinnoittelulla voidaan Espoossakin jatkossa pyrkiä ohjaamaan liikkumista etenkin kaupunkikeskustoissa. Espoon viidessä kaupunkikeskuksessa tulee tavoitella niiden tiivistymisen myötä entistä keskustamaisempaa ympäristöä, jossa korostuvat jalankulku, joukkoliikenne ja niille varatut alueet autoliikenteen sijasta.

Kadunvarsipaikkojen hinnoittelu ja keskitettyjen laitosten rakentaminen ovat keskeisiä keinoja keskustan viihtyisämmän liikkumisympäristön toteuttamisessa. Pysäköinnin maksullisuutta joillain keskusta-alueilla tullaan tutkimaan.

Pysäköinnin järjestämisen periaatteet on tarkoitus käsitellä kaupunkisuunnittelulautakunnan jälkeen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksessa ja edelleen kaupunginhallituksessa.

Raportti on luettavissa täältä: Pysäköinnin periaatteet, toimenpideohjelma ja laskentaohje

Lisätietoja:

Liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja, p. 050 344 8046 tai

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen, p. 050 413 2163