Espoo on selviytynyt hyvin koronaviruksen hoidosta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.6.2020 klo 13.47

Espoolaiset kokevat, että ovat saaneet riittävästi tietoa koronaviruksesta ja osaavat toimia ohjeiden mukaan.  86 % vastaajista myös toimii annettujen ohjeiden mukaan. Yli puolet vastaajista kokee kaupungin onnistuneen koronan hoitamisessa hyvin.

Espoon kaupunki kartoitti espoolaisten turvallisuudentunnetta, näkemyksiä omasta arjesta ja näkemyksiä kaupungin toiminnasta Covid 19 –koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana. Innolink Research Oy toteutti kyselyn toukokuussa 2020 ja siihen vastasi 1027 espoolaista. Vastaajat edustavat kaupungin väestöä hyvin.

Yli puolet vastaajista, 53 %, pitää Espoon kaupunkia melko tai erittäin luotettavana toimijana, kriittisiä palautteita tuli merkittävästi vähemmän. Parhaiten onnistuivat turvallisuuspalvelut ja heikoiten sosiaalipalvelut, joiden suhteen kriittisimpiä ovat 45 – 75-vuotiaat. Vastaajien mielikuva kaikista palveluista on koronan aikana parantunut. Valtakunnallisista toimijoista luotettavimpana pidettiin turvallisuusviranomaisia ja HUS:ia.

Koronavirus herättää kaikissa huolta, pelkoa ja turhautumista, mutta nuorilla korostuvat myös tylsyys, tekemisen puute ja ahdistus. Alhaisemmissa tuloluokissa korostuvat epävarmuus ja iäkkäimmillä vastuuntunto. Kun kotitalouden bruttotulot ovat yli 90 000 euroa, ovat vastaajat selkeästi eniten sitä mieltä, että Espoon kaupunki on reagoinut ja panostanut nopeasti ja tehokkaasti koronaviruksen leviämiseen.

Vastaajien henkinen ja psyykkinen jaksaminen on laskenut lähes joka kolmannella. Tämä saattaa poikia haasteita, jotka realisoituvat vasta viiveellä. Ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen on laskenut lähes kahdella kolmesta ja yhteydenpito perheenjäseniin ja läheisiin on laskenut useammalla kuin joka kolmannella. Neljäsosa vastaajista ei kuitenkaan pidä koronavirusta merkittävänä uhkana itselleen ja läheiselle. Kolmasosa uskoo koronavirukseen reagoinnin olevan enemmän tunne- kuin järkipohjaista.

Jatkossa yli kaksi kolmasosaa vastaajista kaipaa panostamista erityisesti viruksen leviämisen ehkäisyyn ja terveydenhuollon hoitoresurssien varmistamiseen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Minna Joensuu, p. 043 8273 386, minna.joensuu@espoo.fi