Espoo on eurooppalainen ja kansainvälinen kaupunki

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2021 klo 11.07

7.5.2021 Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja

Korona-aika on mullistanut monen espoolaisen ja Espoon työntekijän arjen. Se on estänyt meitä tapaamasta läheisiämme ja rajoittanut matkustamista niin paikallisesti, kotimaassa kuin ulkomaillekin. Kansainvälisyyden ja yhdessä tekemisen merkitys ei työn arjessa ole kuitenkaan vähentynyt. Päinvastoin. Korona-aikana olemme oppineet toisiltamme ja luoneet uusia siltoja esimerkiksi kaupungin ja kansalaisjärjestöjen välille oikea-aikaisen informaation jakamiseksi. 

Nyt Eurooppa-päivän alla on hyvä muistaa, että kaupunkina katsomme ulospäin. Yhdessä tekeminen ja yhteistyö ovat paitsi espoolaisia arvoja, myös eurooppalaisia arvoja. Aikana, jolloin yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät yhteisiä rajat ylittäviä ponnistuksia, tarvitsemme kansainvälisiä yhteistyöfoorumeja.

Olemme Espoossa sitoutuneet saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä ja olemaan Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Etsimme yhdessä kumppaneiden kanssa sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. 

Yhteistyön kautta voimme olla kokoamme suurempi toimija. EU ja eurooppalaiset kaupunkiverkostot, kuten Eurocities, tarjoavat kaupungeille vaikuttamismahdollisuuksia ja alustoja hyvien käytäntöjen jakamiseen ja oppimiseen niin, että yhteistyötä voidaan toteuttaa jatkossa yhä joustavammin ja paikallisiin lähtökohtiin perustuen.

Kuntaliiton arvion mukaan noin 60 % EU-tason lainsäädännöstä vaikuttaa suoraan myös kaupunkeihin. Kaupunkien on siis entistä tärkeämpää osallistua eurooppalaiseen vuoropuheluun. Yhä enenevissä määrin yhteistyötä voi tehdä virtuaalisesti Espoosta ja Suomesta käsin, mutta samoin kuin kaikessa muussakin yhteistyössä, mikään ei korvaa kasvokkaisia tapaamisia luottamuksen rakentamiseksi. Luottamus ja vastapuolen tunteminen on tärkeää, jotta omia viestejä saadaan parhaiten eteenpäin.

Dynaaminen ja ulospäin katsova kaupunki luo hyvinvointia. Avain vaikuttavuuteen ja Espoon viimeaikaisiin saavutuksiin, kuten menestykseen Euroopan innovaatiopääkaupunkikisassa on ollut paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteiskehittäminen, yhteisoppiminen ja yhteistyö. Teemme yhteistyötä kansainvälisissä kysymyksissä myös paikallisten tutkimus- ja oppilaitostemme ja yritysten kanssa. Tässä voimme jatkossa vielä kehittyä, jotta viestimme yhteistä viestiä ja toimimme yhdessä vaikuttavammin.

Kaupunkina ja yhteisönä olemme sitoutuneita eurooppalaisiin arvoihin ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.  

Hyvää Eurooppa-päivää espoolaiset!