Espoo muuttaa kuulutuskäytäntöään

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.4.2019 klo 18.12

Espoon kaupungin kuulutuskäytäntöä on muutettu kaupunginjohtajan päätöksellä 18.3.2019. Muutos perustuu jo muutama vuosi sitten tapahtuneeseen kuntalain uudistukseen, jonka mukaan kunnan asioista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla. Toukokuusta alkaen kaavaehdotusten ja katusuunnitelmien nähtävillä olosta sekä kaavojen hyväksymisestä ja voimaantulosta kuulutetaan ainoastaan Espoon verkkosivuilla osoitteessa espoo.fi/kuulutukset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää tiedottamista sanomalehdessä vain kaavan laadinnan alkuvaiheen osalta. Espoossa tiedotetaan edelleen sanomalehdessä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja valmisteluaineiston nähtävilläolosta. Lisäksi kaava-alueen asukkaille lähetetään tietoa kirjeitse kuten tähänkin asti.  

Samoin valmisteilla olevien yleiskaavojen nähtävilläolosta julkaistaan ilmoitus myös sanomalehdessä. 

Kaavahankkeiden aineistot löytyvät osoitteesta espoo.fi/kaavakuulutukset. Kuulutuksesta pääsee jatkossa suoraan nähtävillä olevien kaavahankkeiden aineistoihin. Tulostettujen kaava-asiakirjojen nähtävillä pidosta kaupungin asiakaspalvelu- ja asiointipisteissä luovutaan. Kaupungin asiointipisteissä opastetaan tarvittaessa kaupungin verkkosivujen käytössä.

”Espoolaiset hoitavat jo nyt paljon asiointia kaupungin kanssa sähköisesti kotikoneeltaan. Toivomme käytännön lisäävän asukkaiden ja yritysten mahdollisuuksia saada tietoa ajankohtaisista suunnitelmista entistä paremmin,” kertoo kehittämispäällikkö Tiina Eronen

Kaikkiin kaava- ja katuhankkeisiin voi myös tutustua asiakaspäätteiltä kaupungin asiointipisteissä ja Espoon teknisen ja ympäristötoimen uudessa asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Tekniikantie 15, Otaniemi. 

Kaavahankkeiden aineistot alueittain:  

Asemakaavoituskohteet

Nähtävillä olevat kaava-aineistot ja katusuunnitelmat:

Kuulutukset