Espoo kokeilee uutta osallistumismallia kansainvälisille asukkaille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.1.2021 klo 15.08

Espoon kaupunki kokeilee uusia tapoja kannustaa kansainvälisiä asukkaita osallistumaan kaupunkipalvelujen kehittämiseen. Etenkin vieraskielisen väestön osallistuminen on usein vähäistä, koska heiltä puuttuu tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin. 

Espoo Town Hall Meeting -tapahtumat ovat englanninkielisiä vuorovaikutteisia tapahtumia, joissa käsitellään vaihtuvia Espoon kaupungin kehittämiseen liittyviä teemoja. Tapahtumilla pyritään lisäämään kansainvälisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumat lisäävät kaupungin ymmärrystä vieraskielisen väestön tarpeista ja toiveista.

Vuoropuhelun mahdollistaminen kansainvälisten asukkaiden kanssa vaihtuvista aiheista

Ensimmäinen Espoo Town Hall Meeting -tapahtuma järjestettiin vuoden 2020 alussa aiheenaan kansainvälisten asukkaiden työllisyyttä edistävät toimenpiteet. Tapahtumaan osallistui noin 60 asukasta, jotka tapasivat kaupungin asiantuntijoita kasvotusten. Asukkaat kertoivat työllistymiseen liittyvistä huolenaiheista, jotka vaikuttavat erityisesti kansainvälisen taustan omaaviin asukkaisiin. Palautetta käytettiin kaupungin työllisyyspalveluiden ja vieraskieliselle väestölle suunniteltujen palveluiden parantamiseen.

Koronaviruspandemian vuoksi seuraavat tapahtumat järjestettiin verkossa, mikä toi verkkoalustojen hyvät ja huonot puolet vuorovaikutteisiin tapahtumiin. Syksyllä 2020 järjestetty toinen Espoo Town Hall Meeting -tapahtuma keskittyi Leppävaaran kaupunkisuunnitteluun ja tulevaan kehittämiseen. Seuraavat kaksi keskittyivät englanninkieliseen viestintään kaupungin varhaiskasvatuksessa ja asiakasprosessien kehittämiseen terveydenhuollossa. 

Tapahtumasarja huipentui joulukuussa, kun kansainväliset asukkaat kutsuttiin keskustelemaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa kaupungin strategiasta, Espoo-tarinasta, joka päivitetään seuraavalle valtuustokaudelle 2021–2025. 

Town Hall Meeting -tapahtumat antavat Espoon kansainvälisille asukkaille tilaisuuden saada äänensä kuuluviin kaupungin julkisiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asukkaiden osallistumista on jo pitkään edistetty Espoossa erilaisin menetelmin ja välinein.

Town Hall Meeting -tapahtumat jatkuvat jopa koronavirusrajoitusten läpi

Town Hall Meeting -tapahtumien teemat suunnitellaan tapauskohtaisesti tiedontarpeen mukaan. Tapahtumat ovat tuoneet uusia ideoita sekä energiaa Espoon työkalupakkiin tukemaan asukkaiden ja erityisesti kansainvälisten yhteisöjen osallisuutta. Koronaviruspandemian ja kokoontumisrajoitusten vuoksi tapahtumia järjestettiin syksyllä 2020 vain verkossa. 

”Suunnittelemme parhaillaan ensi kevään tapahtumia. Toivomme, että voisimme palata mahdollisimman pian kasvokkain toteutettaviin tapahtumiin. Tapahtumat järjestetään toistaiseksi verkossa. Kannustamme kaikkia kiinnostuneita kansainvälisiä asukkaita osallistumaan, jotta Espoon kaupunki ymmärtäisi paremmin asukkaiden toiveita ja tarpeita. Kansainvälisten asukkaiden ja kaupungin ammattilaisten välisen vuoropuhelun merkitys kasvoi todella syksyllä 2020”, sanoo tapahtumasarjaa vetänyt kansainvälisten asioiden koordinaattori Hanna Eskelinen

Lisätietoja Espoo Town Hall Meeting -tapahtumista:

Hanna Eskelinen, kansainvälisten asioiden koordinaattori
hanna.eskelinen@espoo.fi

Tämä artikkeli on osa kansainvälinen Espoo -artikkelisarjaa. Artikkelisarjan tarkoitus on jakaa tietoa kaupungin kansainvälisestä toiminnasta ja meneillään olevista projekteista.