Espoo kokeilee luovaa oppimisratkaisua kouluissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.2.2020 klo 16.20

Espoon kaupunki käynnistää luovan ohjelmoinnin kokeilun opetuksessa. Kokeilun tavoitteena on edistää opettajien ja oppilaiden digitaitoja ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä opetuksessa, etenkin opetussuunnitelman ohjelmointiin liittyvien tavoitteiden osalta. Hyviä digitaitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä ja palvelujen käytössä.

Kokeiltavana on luovan ohjelmoinnin oppimismateriaali ja Mehackit Atelier -niminen verkko-oppimisen ratkaisu, johon kuuluu selainpohjainen oppimisympäristö, opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimateriaali ja Mehackit Maker Kit -työkalupakit kokeiluun osallistuville kouluille ja luokille.

Kokeiluun osallistuvat useat Espoon perusopetuksen koulut ja lukiot kevään 2020 aikana. Kokeilu on lyhimmillään noin kuuden tunnin mittainen opintokokonaisuus.

Osa opettajista tuntee kokeiltavan ratkaisun, ja tarkoitus on kokeilla, kuinka ratkaisu toimii opetustilanteessa. Opettajilta ei edellytetä aiempaa kokemusta ohjelmoinnista ja sen opettamisesta. Kokeilussa työskennellään elektroniikan ja ohjelmoinnin parissa, mutta koulut voivat hyödyntää myös muita, kuvataiteeseen ja musiikkiin liittyviä Mehackit Atelier -oppimisratkaisun sisältöjä.

Espoon kaupunki toteuttaa kokeilun yhdessä Mehackit Oy:n kanssa. Kokeilun tavoitteena on kerätä käyttäjäkokemusta ja selvittää tämän tyyppisen oppimisratkaisun toimivuutta ja hyödynnettävyyttä.  

Kokeilu on osa Espoon digiagendan kokeiluja, joilla pyritään kehittämään kaupungin palveluja digitaalisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa hyödyntäen.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntijana suunnittelija Minna Kukkonen, Espoon kaupungin sivistystoimi, suomenkielinen opetus, puh. 043 824 6220, minna.a.kukkonen@espoo.fi  
  • kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, puh. 043 825 2905, valia.wistuba@espoo.fi