Espoo julkaisee kolmiulotteisen kaupunkimallin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2018 klo 13.33

Tältä näyttää Espoon uusi 3D-kaupunkimalli: kaupunkia rakennuksineen, katuineen, puineen ja vesistöineen.

Espoo on julkaisemassa ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina jatkuvasti päivittyvän 3D-kaupunkimallin avoimen rajapinnan palveluna. Tällä hetkellä käytössä on testiversio, joka kattaa alueet Matinkylästä Tapiolan ja Otaniemen kautta Leppävaaraan. Koko aineisto on saatavilla tammikuussa 2019.

Digitaalinen kaupunkimalli kuvaa Espoota visuaalisesti ja kolmiulotteisesti. Mallista löytyy muun muassa Espoon nykyinen rakennuskanta sekä kadut, puistot ja vesistöt. Lisäksi siihen voidaan liittää esimerkiksi kaavoitukseen, rakennusvalvontaan, katulupiin, infraan, ympäristövalvontaan sekä maaomaisuuteen liittyviä tietoja.

Malli on luotu ensisijaisesti rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin, mutta se on julkaistu avoimena datana ja on siten vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä käyttäjän omalla rajapintaa lukevalla sovelluksella rajapinnan kautta. Espoolle suurimmat hyödyt tulevat kustannussäästöistä, sillä kaupunki ylläpitää mallia itse, jolloin se on aina uusien projektien käytössä ilman erillisiä kustannuksia.

”Pystymme tästä eteenpäin tarjoamaan suunnittelutoimistoille heidän tarvitsemansa lähtötiedot aina rakenteeltaan yhtäläisinä sekä toimitusvarmoina, mikä säästää kustannusten lisäksi myös aikaa”, kertoo karttatuotannosta vastaavan yksikön päällikkö Mirja Metsälä.

Leppävaaraa kolmiulotteisena

Leppävaaran asemanseutua kuvattuna kaupunkimallissa.

Espoo on edelläkävijä

”Vastaavan laajuista jatkuvasti ylläpidettävää kaupunkimalliaineistoa ei käsittääksemme ole julkaistu avoimen rajapinnan palveluna Suomessa tai muualla Euroopassa", toteaa paikkatietopäällikkö Jani Havukainen.

Visuaalisuutensa ansiosta malli tuo jatkossa sujuvuutta myös vuorovaikutukseen verkossa ja asukastilaisuuksissa, sillä ympäristöä ja suunnitelmia on helpompi hahmottaa 3D-mallista kuin kartalta.

Kaupunkimallia on jo testivaiheessa hyödynnetty esimerkiksi Matinkylän täydennysrakentamissuunnittelun pohjana. Seuraavaksi käyttökokemuksia hankitaan keräämällä palautetta beta-vaiheessa testaamiseen osallistuneilta sekä hyödyntämällä mallia Keran uuden asuinalueen suunnittelussa. 

Lue lisää kaupunkimallista. Testiversioon pääsee tutustumaan omalla sovelluksella rajapinnan kautta.