Espoo haluaa tarjota kaikille nuorille harrastusmahdollisuuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.9.2018 klo 17.01

Kun koulupäivät päättyvät kaikissa Espoon yläkouluissa keskiviikkoisin viimeistään klo 14.30, on yläkoululaisilla sen jälkeen mahdollisuus harrastaa. Toimintamalli otettiin käyttöön kaikissa Espoon yläkouluissa kuluvan syyslukukauden alusta lähtien. Kyseessä on kahden vuoden kokeilu, jonka aikana seurataan toimintaa, nuorten tahtoa ja osallistumista sekä kuullaan myös rehtoreiden näkemyksiä.

Kyseessä on koko sivistystoimen yhteinen ponnistus nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tutkimukset osoittavat, että juuri yläkouluvaiheessa riskit syrjäytymiselle ovat erittäin suuret. Mallin tarkoituksena on tehdä harrastaminen mahdollisimman helpoksi ja tarjota harrastusmahdollisuuksia myös niille nuorille, joilla ei vielä ole omaa harrastusta.

Harrastusten järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä eri liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarjolla on maksuttomia harrastusmahdollisuuksia eri liikuntalajeista mediatyöpajoihin ja kokkikerhoista kädentaitoihin. Harrastaminen ei myöskään vaadi pitkäaikaista sitoutumista, vaan nuori voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Kiinnostusta ovat herättäneet mm. miekkailu ja kokkailu.

Ryhmien toimintaa ja osallistujamääriä seurataan tarkasti ja muutoksia tehdään saadun palautteen mukaan.

Nuorten harrastamisen tukeminen on yhteinen tavoite

Espoon valtuusto on pitänyt nuorten syrjäytymisen ehkäisyä tärkeänä ja esittänyt toivomuksen urheiluakatemiamallin (Urhea-toiminta) juurruttamisesta Espoon yläkoulurakenteeseen. Espoon liikuntatoimella on määräraha toiminnan kehittämiseen.  Koska toimintaa haluttiin laajentaa koskemaan kaikkia nuoria ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, ryhdyttiin sivistystoimessa poikkihallinnollisessa työryhmässä suunnittelemaan harrasteikkunan toteuttamista koulupäivän yhteyteen. Työryhmässä todettiin, että valmius aloittaa toiminta olisi syyslukukaudesta 2018.

Valtuuston hyväksymässä kuluvan vuoden talousarviossa on maininta Urhea-toiminnan aloittamisesta. Toiminta sisältyy liikunta- ja nuorisolautakunnan helmikuussa 2018 hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta   on tammikuussa 2017 päättänyt urheiluakatemiatoiminnan toteuttamisesta Espoon yläkouluissa.  

Suomenkielisen opetuksen rehtorit käsittelivät asiaa aluepäälliköiden johdolla syyskuussa 2017. Kokouksissa keskusteltiin yhteisen suunnitteluajan käyttöönottamisesta, joka tukisi myös Urhea-lähiliikuntakoulutoiminnan järjestämistä. Liikuntatoimen edustajat esittelivät asiaa suomenkielisen opetustoimen aluepäälliköille marraskuussa 2017. Keväällä 2018 järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa rehtoreille kerrottiin harrastusiltapäivän perusteista ja toimintaperiaatteista. Toimintamallia pidettiin yleisesti hyvänä.

Alun perin linjattiin, että keskiviikkoisin koulupäivät yläkouluissa päättyisivät klo 14. Lukujärjestysten laatimisen helpottamiseksi linjausta muutettiin myöhemmin siten, että koulu voi päättyä keskiviikkoisin klo 14.30.

Ruotsinkielisissä yläkouluissa Urhea-toiminta on pyörinyt jo useamman lukuvuoden ajan. Tästä syksystä keskiviikkoiltapäivien matalan kynnyksen harrastustoimintaa on kehitetty sivistystoimen yhteisten linjausten mukaisesti.

Keskiviikkoiltapäivän koko harrastustarjonta löytyy osoitteesta www.harrastushaku.fi hakusanalla yläkoululaisille.