Espoo haluaa kehittää varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää yhteistyössä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.11.2019 klo 10.26

Espoossa kehitetty varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä eVaka on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Järjestelmää on kehitetty jo kahden vuoden ajan, ja tavoitteena on saada lopputulos kaikkien kaupunkien hyödynnettäväksi. Jatkossa järjestelmää laajennetaan tukemaan entistä paremmin vuorovaikutusta huoltajien kanssa.  

Espoo on kehittänyt vuodesta 2017 varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä eVakaa, jonka v1.0 on tarkoitus käyttöönottaa vaiheittain ensi vuoden alkupuoliskolla. eVakan tarkoituksena on digitalisoida 17 000 lapsen palveluntuotannossa ja asiakasvuorovaikutuksessa tarvittavat prosessit. eVaka1.0 korvaa ne toiminnallisuudet, joita Espoo nykyisin käyttää varhaiskasvatuksen Efficassa. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus kehittää eVaka2.0, joka keskittyy kodin ja päiväkodin välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. eVaka2.0 sisältäisi mm. varhaiskasvatussuunnitelman ja kasvun portfolion.

Kehittämistyössä halutaan tehdä yhteistyötä

Espoo on kartoittanut kesästä 2018 lähtien aktiivisesti kaikkien kuusikkokaupunkien halukkuutta lähteä yhdessä kehittämään eVakasta avoimen lähdekoodin ohjelmistotuotetta. Espoo on ehdottanut eVaka2.0:n kehittämistä valtiovarainministeriön valmistelemaksi kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän hankkeeksi. Neljä kuusikkokaupunkia on tulossa mukaan hankkeeseen, mikäli VM hyväksyy suunnitelman hankkeeksi. eVaka kehitetään modernilla mikropalveluarkkitehtuurilla Amazonin AWS-pilvialustan päälle. Lähdekoodit ovat tällä hetkellä Espoon yksityisessä GitHub-järjestelmässä, josta ne julkaistaan avoimeksi lähdekoodiksi jos yhteishanke toteutuu.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapsiperheet ovat digitaalisille palveluille keskeinen käyttäjäryhmä. Siksi on ongelmallista, että kunnat ovat jääneet nykyjärjestelmien varaan eivätkä ole pystyneet tarjoamaan lisäarvoa tuottavia digitaalisia palveluja varhaiskasvatuksen asiakkaille. eVakan myötä kuntasektorille aukeaa mahdollisuus kehittää varhaiskasvatuksen toimintaprosesseja omista tarpeistaan lähtien. 

Lisätietoja
digikehittämispäällikkö Harri Luttinen
p- 043 827 2256
harri.luttinen@espoo.fi