Espoo ei rajoita lasten oikeutta varhaiskasvatukseen

15.2.2016 klo 22.44

Valtuusto päätti äänin 38-37, että Espoo ei ota käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen. Siten lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy Espoossa riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta.

Valtuusto hyväksyi äänin 71-4 Finnoo-Djupsundsbäcken asemakaavan Kaitaalla.  Asemakaava mahdollistaa asuntoja 1750 asukkaalle Finnoon metrokeskuksen läheisyyteen. Asumisen lisäksi alueelle osoitetaan korttelialue yhtenäiskoululle lähiliikuntapaikkoineen, puroa reunustava puisto sekä itä-länsisuuntainen virkistysyhteys. Alueen halki kulkee myös pyöräilyn laatureitti.

Esityslista/ennakkopöytäkirja 15.2.2016