Espoo ei harkitse pormestarimallia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.2.2016 klo 19.08

Pormestarimalliin siirtyminen sai vain vähäistä kannatusta Espoon valtuustoryhmiltä. Myöskään uuden kuntalain mukaiset valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli eivät saaneet kannatusta, eikä niitä oteta Espoossa käyttöön. Espoo keskittyy jatkossa nykyisen mallin kehittämiseen ja luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamiseen, todetaan kaupunginhallitukselle 29.2. annetussa tilannekatsauksessa.

Luottamushenkilöorganisaation kehittämisehdotuksia käsitellään jatkossa kaupunginhallituksen ja valtuuston työseminaarissa.

Luottamushenkilöjohdon ja viranhaltijajohdon rooleja selkiytetään mm. määrittelemällä, mitä hyvä hallinto tarkoittaa poliittisessa päätöksenteossa. Työtapoja kehitetään siten, että poliittinen ohjaus valmisteltaviin asioihin mahdollistuu riittävän ajoissa. Tärkeää on keskinäisen luottamuksen kasvattaminen ja yhdessä määritellyt päämäärät ja tavoitteet. Tarvitaan myös nykyistä parempaa ja nopeampaa viestintää viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden välillä. 

Valtuustoryhmien vastausten perusteella jatkovalmistelussa selvitetään erillisen kaupunginhallituksen it-jaoston tarve. Valtuuston neuvottelutoimikunnan roolia kirkastetaan ja selvitetään, voisiko valtuuston puheenjohtaja toimia myös valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana.

Valtuustoryhmät kannattivat poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkamista. Ohjelmia kehitetään syksyllä tehtävän arvioinnin perusteella. Alueellisten toimielimien perustaminen ei saanut enemmistön kannatusta, mutta nykyisten asukasfoorumien toimintaa arvioidaan ja tehdään vertailua muihin kaupunkeihin. Jatkotyössä pohditaan myös muita asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus nimesi 26.10.2015 luottamushenkilöorganisaation arvioinnin ja kehittämisen johtoryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ja toteuttaa valtuustoryhmiä ja kaupunginhallitusta osallistava prosessi, valmistella ehdotukset luottamushenkilöorganisaation kehittämiseksi ja keskeisten luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantamiseksi sekä tuoda ehdotukset ja niiden edellyttämät johtosääntömuutokset kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi syksyllä 2016. Johtoryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, strategiajohtaja ja sihteerinä kaupunginsihteeri.