Espoo aikoo puolittaa nuorisotyöttömyyden vuoden 2022 loppuun mennessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.6.2020 klo 13.05

Espoon kaupunki yhdessä kumppaneidensa kanssa tavoittelee espoolaisten nuorten työttömyyden puolittamista vuoden 2022 loppuun mennessä. Työskentely tavoitteen eteen alkoi jo ennen koronaepidemiaa, mutta nyt sille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Koronan myötä nuorisotyöttömyys on noussut Espoossa rajusti. Esimerkiksi huhtikuussa 2020 15–29-vuotiaista oli työttömänä työnhakijana 5283 henkilöä, mikä on 164 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna.  

Toimenpiteet nuorten työllisyyden edistämiseksi ovat erityisen pinnalla myös tammikuussa 2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun vuoksi. Kokeilussa kuntien roolia työllisyydenhoidossa vahvistetaan ja TE-toimistolta siirtyvät kaupungin vastuulle muun muassa kaikki alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työttömyysetuuden muodosta riippumatta.  

”Nopeus sekä rohkeat ja isot toimenpiteet ovat nyt todella tarpeen, kun elämme nuorten työttömyyden pahinta aikakautta sitten lähihistorian. On meidän kaikkien yhteistä työtä turvata nuorille heidän näköisensä työllistymisen polku”, sanoo nuorten työllistymisen palvelupäällikkö Kirsi Eskelinen Espoon kaupungilta.  

Nuorten työllisyyden edistäminen edellyttää moneen ilmiöön vaikuttamista 

Yksi keino puolittaa nuorten työttömyys on lisätä kohdennettua varhaisen vaiheen tukea, jolloin työttömyysjaksojen määrä vähenee. Toisena keinona on lisätä henkilökohtaista tukea, jolloin alkaneet työttömyysjaksot lyhenevät. Nuorisotyöttömyyttä ei kuitenkaan ratkota keskittymällä pelkästään työllisyydenhoitoon. Osaamisen kehittäminen on yksi keskeisin työllisyyttä edistävä toimenpide. 

”Nuorten työllisyyden ekosysteemissä on kyse osaamisen ja työllisyyden liitosta. Omnian rooli on tukea ja ohjata erilaisten koulutusten ja valmennusten kautta nuoria löytämään oman työuransa alku”, toteaa liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu Omniasta.  

Käynnissä olevaan nuorten työllisyyden ekosysteemityöskentelyyn osallistuu moniääninen edustus eri alojen toimijoita: Espoon kaupungin lisäksi työssä ovat mukana edustajat Ohjaamotalosta, Uudenmaan TE-toimistosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta, Omniasta ja muista oppilaitoksista, Kelasta, nuorten mielenterveyspalveluista (HUS), yrityksistä ja järjestöistä.  

”Työ on puolivälissä ja tulokset ovat rohkaisevia. Ekosysteemin rakentajat ovat tunnistaneet työpajoissa ja kyselyiden avulla 345 ratkaisua 15–29-vuotiaiden työttömyyden ennaltaehkäisyyn ja lyhentämiseen. Ratkaisuehdotukset on kategorisoitu ja niiden toteuttamisen nykytila sekä kustannusvaikutukset on analysoitu”, Eskelinen kertoo.  

Yksi tärkeimmistä huomioista on, että mikään toimija ei kykene yksin ratkomaan nuorten työllistymistä.  

”Työskentelyn tuloksena tunnistetuista käytännön teoista lähes 80 % edellyttää toimijoiden yhteistä työtä tai nuorten saattamista palvelujen välillä. Yli puolet tavoitteen saavuttamisen vaatimista teoista ei myöskään näyttäisi aiheuttavan merkittäviä lisäkustannuksia. Kyse on toimintatavoista ja niiden yhteen sovittamisesta”, Eskelinen korostaa. 

Työskentely jatkuu elokuussa, jolloin suunnitellaan toteutustavat alkuvuoden työpajoissa tunnistetuille 20 tärkeimmälle toimenpiteelle.