Espoo, Helsinki ja Vantaa palkitsivat ehkäisevän päihdetyön taitajat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.5.2021 klo 15.53

Espoo, Helsinki ja Vantaa palkitsivat Ehkäisevän päihdetyön taitajia. Tällä kertaa tunnustuksen yhtenä kriteerinä oli ketterä reagoiminen koronatilanteeseen ja sen tuomiin haasteisiin. Vuoden 2020 tunnustuksen saivat Espoon kaupungin liikkuva nuorisotyö, Sekasin chat (Helsingin tunnustus) ja Vantaalla neuvolatyöhön kehitetty Savulta suojattu -hoitopolku.

Espoon kaupunki: Espoon kaupungin liikkuva nuorisotyö

Espoo myönsi tunnustuksen liikkuvalle nuorisotyölle, joka on korona-aikaan liikkunut ympäri Espoota ja tavoittanut nuoria nuorisotilojen ollessa kiinni. Liikkuva nuorisotyö tuo nuorisopalveluita etenkin sellaisille alueille, joilla ei ole nuorille muita palveluita, kuten nuorisotiloja. Liikkuvan nuorisotyön käytössä on Nuori Espoo -paku, joka on varusteltu "liikkuvaksi nuorisotilaksi". Pakun mukana liikkuvat myös erilaiset toimintavälineet.

Liikkuvan nuorisotyön tunnustuksen vastaanotti työpari Jukka Kilpelä ja Anniina Vilkman. "Olemme otettuja tunnustuksesta ja kiitollisia siitä, että työmme on tullut entistä näkyvämmäksi".

Palkitsemistilaisuuden jälkeen työpari siirtyi jatkamaan töitään pakun moton mukaisesti: Mennään sinne missä nuoret ovat!

Helsingin kaupunki: Sekasin chat

Helsingin ehkäisevän päihdetyön Taitaja -tunnustus myönnetään taholle, jonka missio on: Kukaan nuori ei jää yksin pahan olon kanssa. Tämän tahon keskeisinä työvälineinä ovat keskustelu ja kuuntelu. Kyseessä on Sekasin-chat, jota ylläpitää Sekasin-kollektiivi. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä. Sekasin-chat on upeasti vastannut korona-ajan haastavaan tilanteeseen ja sen kasvaneeseen avun tarpeeseen ennakkoluulottomalla yhteistyöllä, edistänyt nuorten jaksamista ja tukenut mielenhyvinvointia.

Vantaan kaupunki: Neuvolatyöhön Savulta suojattu -hoitopolku

Vantaan Savulta suojattu -mallin ovat kehittäneet koulu- ja neuvolalääkäri Niina Sahrakorpi ja terveydenhoitajat Miia Haaranen, Emilia Lahtiluoma ja Rea Nevander-Aaltonen. Työryhmä on kehittänyt pitkäjänteisesti neuvoloiden savuttomuustyötä ja kouluttanut työpajoissa 91 ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajaa tupakoinnin puheeksiottoon. Savulta suojattu-työryhmä on tehnyt yhteistyötä myös järjestöjen, kuten Filhan ja Syöpäjärjestöjen kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu työn jalkauttaminen neuvolan perhetyöhön sekä savuttomuusyhteistyön vahvistaminen eri toimialojen kanssa.

Pääkaupunkiseudun Ehkäisevän päihdetyön taitaja 2020 -tunnustusten jakotilaisuudessa kuultiin palkittujen esittely- ja kiitospuheiden lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien edustajien puheenvuorot. Musiikkiesityksistä vastasi nuori artisti Aaromikael ja tilaisuuden juonsi Ulkar Aghayeva.

Ehkäisevän päihdetyön taitaja -tunnustuksia on jaettu pääkaupunkiseudun yhteistyönä jo kymmenen vuoden ajan. Idea on lähtöisin nuorten ehkäisevän päihdetyön Klaari Helsingin ajatuksesta palkita erilaisia ryhmiä ja järjestöjä, tai yksittäisiä henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan ovat edistäneet ehkäisevää päihdetyötä. Ideana on antaa tunnustusta hyvistä käytännöistä ja samalla tuoda terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä näkyviin pääkaupunkiseudullisesti.

Tilaisuuden järjesti Helsingin nuorisopalvelut ja nuorten ehkäisevä päihdetyö Klaari Helsinki. Tilaisuus on katsottavissa kahden viikon ajan Helsinki-kanavalla.

Lisätietoja:

Tuija Tuormaa, asiantuntija, Espoon ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö tuija.tuormaa@espoo.fi
puh. 040 639 3115

Katrina Nylund, johtava nuorisonohjaaja, Espoon liikkuva nuorisotyö katrina.nylund@espoo.fi
puh. 046 877 2754

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut
tiina.horkko@hel.fi
puh. 050 3026404

Kati Tervo, erityissosiaaliohjaaja, Vantaan ehkäisevä päihdetyö
kati.tervo@vantaa.fi
puh. 040 593 9202