Ensimmäinen HURRAA-tunnustuspalkinto modernille kaupunkiasumisalueelle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.12.2014 klo 10.00

Espoon rakennuslautakunnan vuotuisen HURRAA-tunnustuspalkinnon sai Espoon Tillinmäkeen valmistuva moderni ja rakennuspaikan erinomaisesti huomioiva asuinalue. Lisäksi jaettiin kaksi HURRAA-kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Matinkylän maamerkiksi noussut Kiinteistö Oy Safiiri ja Eventes Business Garden sekä Viherlaakson iloisenvärinen siirtokoulu.

HURRAA-palkinto 2014

Asunto Oy Espoon Vuorikallio

Vuoripirtintie 6, Tillinmäki

Kohde edustaa pienimittakaavaista, tiivistä, kohtuuhintaista ja vaativan rakennuspaikan erinomaisesti huomioivaa asuinrakentamista. Hankkeen arkkitehtuuri piha-alueen toteutuksineen on laadukas, raikasilmeinen kokonaisuus.

Kokonaisuus koostuu kahdesta rivitalosta, kahdesta erillistalosta ja kahdeksasta paritalosta pihatiloineen ja leikkialueineen. Rakennusten julkisivut ovat valkoista puupaneelia, jota värikentät parvekkeilla ja sisäänkäyntien yhteydessä rytmittävät. Kaikki asunnot ovat kaksikerroksia, sisätiloissa on raikkaita ja vaihtelevia ratkaisuja: oleskelutilat sijoittuvat vaihtelevasti joko ensimmäiseen tai toiseen asuinkerrokseen.

Rakennuspaikka on kalliosta mäntymetsää korkean kukkulan laella Tillinmäessä, keskellä jo rakentunutta, pienimittakaavaista asuinaluetta. Rakennuspaikka on erittäin haastava niin maaston korkeusasemien kuin tonttitehokkuuden (0,3) suhteen. Korkeuserojen vaatimat tukimuurit on toteutettu laadukkaasti kivikorein. Rakennusalueet sijoittuvat tontin yläosaan sekä tontin alareunaan jättäen väliinsä asemakaavassa luonnontilassa säilytettäväksi/istutettavaksi merkityn tontinosan. Tontille ajo on ollut mahdollista ainoastaan tontin koillisnurkasta, joka on tuonut vielä yhden lisähaasteen rakennusten ja autopaikkojen keskinäiselle sijoittumiselle ahtaalle rakennuspaikalle. Kohde on muuttovalmis vuoden 2015 alussa.

Rakennussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy
Toteutus: Optimikodit Oy

HURRAA-kunniamaininnat 2014

Kiinteistö Oy Safiiri ja Eventes Business Garden

Puolikkotie 5 ja 8, Matinkylä

Raikas ja rohkea Matinkylän keskuksen maamerkki ja identiteetin rakentaja. Persoonallinen, huolella tutkittu julkisivukokonaisuus toimii sekä Länsiväylän mittakaavassa että Iso Omenan ja viereisen asuinkerrostaloyhtiön suuntaan. Korttelin lounaispäädyn alle sijoittuva kevyen liikenteen kiertoliittymä on otettu luontevaksi aiheeksi osana julkisivun kokonaisratkaisua.

Rakennussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto HKP Oy
Toteutus: YIT/ Peab Oy

Viherlaakson yläkoulun siirtokelpoinen koulurakennus

Lukionahde 1, Viherlaakso

Iloisen värikkäät julkisivut virkistävät parakkikoulun muutoin yksitoikkoista yleisilmettä. Luonnossuunnitelmavaiheessa koulun väritys oli alun perin monivärinen. Rakennuslupa-aineistossa oli julkisivujen monivärisyydestä kuitenkin luovuttu toteutusaikataulun tiukkuuden ja tilaelementtitoimittajien verrattain yksipuolisen tarjonnan vuoksi.

Kaupunkikuvatoimikunta esitti lausunnossaan, että julkisivujen monivärinen ilme palautetaan ja vähintään poimulevypintaiset osat rakennuksen päädyissä sekä sisäänkäyntien ja sisäänvetojen yhteydessä maalataan voimakkailla, vaihtelevilla värisävyillä harmaan yleisvärityksen sijaan. Suunnitelmia tarkistettiin kaupunkikuvatoimikunnan esittämällä tavalla. Alkuperäinen visio monivärisestä parakkirakenteisesta onnistuttiin palauttamaan, kun löytyi tilaelementtitoimittaja, joka pystyi toteuttamaan suunnitelman mukaisen värityksen. Kohde on valmistunut 8/2014

Rakennussuunnittelu: Innovarch Oy
Toteutus: Parmaco Oy
Työn tilaaja: Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitos

HURRAA-tunnustuspalkinto

Arjen rakennetulla, fyysisellä ympäristöllä on kiistaton merkitys ihmisen hyvinvoinnille. ”HURRAA”-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle.

Espoon rakennuslautakunta teki 18.9.2014 päätöksen palkita vuosittain yksi tai useampi Espoon rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttava tai edistävä teko. HURRAA-palkinnon jakaa Espoon rakennuslautakunta ja rakennusvalvontakeskus.

Lisätietoja antaa kaupunkikuva-arkkitehti Anne Nurmio puh. 09 816 26660, anne.nurmio(at)espoo.fi

Valokuvia palkituista kohteista saa Espoon aineistopankista.