Ennakkotietoa Espoon kaupungin tilinpäätöksestä 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.2.2021 klo 10.00

Koronapandemia teki vuoden 2020 taloudesta ja kasvusta poikkeuksellista

Vuosi 2020 oli kuntataloudessa poikkeuksellinen, sillä koronasta huolimatta kuntatalous vahvistui. Espoossa tähän vaikuttivat vuodelta 2019 verokorttiuudistuksen takia saamatta jääneiden verotulojen tilitykset, valtion koronakompensaatiot sekä kulujen maltillinen kasvu. Espoon kaupungin vuosikate nousi 316 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos 140 miljoonaan euroon. Verotulot kattoivat hyvin palvelujen rahoituksen ja investoinneista pystyttiin rahoittamaan 92 prosenttia tulorahoituksella. 

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 404 miljoonaa euroa, mikä on 14 miljoonaa euroa ja 3,4 prosenttia vähemmän kuin 2019. Tuloja vähensivät koropandemian aiheuttamat varhaiskasvatuksen, liikunta- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen sulkutoimet.

Ulkoiset toimintakulut toteutuivat alkuperäisen talousarvion tasolla ja kasvoivat 45 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Sosiaali- ja terveystoimessa terveyspalvelujen oman toiminnan alkuperäinen talousarvio ylittyi 21 miljoonalla eurolla erityisesti koronan testaus-, jäljitys- ja suojauskustannusten takia sekä erikoissairaanhoidon kuntaosuus 6 miljoonalla eurolla, kun HUS alueen kaupungit päättivät kattaa HUS kuntayhtymän koronan aiheuttaman 40 miljoonan euron alijäämän tilikauden 2020 aikana. Myös perhe- ja sosiaalipalvelujen määrärahat ylittyivät 9 miljoonalla eurolla. Kasvanut työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, nosti kaupungin työmarkkinatukimenot 24,6 miljoonaan euroon, kasvua edellisvuodesta oli yli 19 prosenttia.

Kaupungin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 424,5 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 342,2 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi ja vuoden lopussa se oli 1 119 miljoonaa euroa.

Espoon väestö kasvoi koronavuoden aikana 3180 asukkaalla. Vuonna 2019 väestö kasvoi ennätyksellisesti 6 100 asukkaalla, joten keskiäärin kahden vuoden kasvu vastaa Espoon normaalia väestönkasvua, joka on ollut 4 600 henkilöä/vuosi.

Vuoden 2020 lopussa Espoon työttömyysaste oli 12,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,7 prosenttia.

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2020 lopussa 325 henkeä suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuokratyövoiman käyttö väheni niin, että yhteensä henkilöstö- ja vuokratyökustannukset kasvoivat vain 1,4 prosenttia.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Espoon tilinpäätöksen ennakkotietoja vuodelta 2020. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 29.3.2021 kaupunginhallituksessa ja 17.5.2021 valtuustossa.

Kaupunginhallituksen esityslista 8.2.2021