Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: tonttivarauksia liikuntapaikoille Latokaskeen ja Laajalahteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.3.2021 klo 10.16

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Latokaskenniityssä sijaitsevan urheilutontin varausta Espoon Jääurheilun Tuki ry:lle, Olarin Voimistelijat ry:lle ja Tapiolan Voimistelijat ry:lle harjoitusjäähallin ja voimisteluhallin suunnittelua varten 30.6.2022 saakka entisin ehdoin. Varauksen jatko mahdollistaa vielä tarvittavien selvitysten ja suunnitelmien tekemisen. Hallin rakentamisen on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2022 keväällä.

Jaosto päätti varata myös Laajalahdesta alueen liikuntapaikkahankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten 31.3.2022 saakka. Varausta on haettu perustettavalle yhtiölle, Country Club Tennikselle. Suunnitteilla on liikuntapaikka, joka sisältää kymmenen sisä- ja kuusi ulkotenniskenttää, yhdeksän sisä- ja neljä ulkopadelkenttää sekä oheisliikunta-, toimisto- ja ravintolatiloja.

Uusia asuintaloja suunnitteilla Finnooseen ja Niittykumpuun

Jaosto päätti myydä määräalan Finnoosta vapaarahoitteista asuntotuotantoa ja päiväkodin rakentamista varten Ultivista Oy:lle tai Ultivista Oy:n osoittamalle kaupungin hyväksymälle taholle. Alue sijaitsee Hyljeluodontien, Hyljekujan ja Suomenlahdentien kulmauksessa. Alueelle on 7.1.2021 lainvoimaistunut Matroonankatu-niminen asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksella teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialueen käyttötarkoitus muuttui asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Alkuperäiseen varausalueeseen kuuluva, Suomenlahdentiehen rajoittuva 9 300 kerrosneliömetrin kokonaisuus vuokrataan myöhemmin alkuperäisen suunnitteluvarauksen toiselle osapuolelle, Asuntosäätiölle. Asuntosäätiö toteuttaa kyseisen rakennusoikeuden valtion tukemana asuntotuotantona.

Lisäksi jaosto päätti varata Espoon Asunnot Oy:lle tontin Niittykummusta valtion tukeman 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavien vuokra-asuntohankkeiden suunnittelua varten. Päätös on voimassa 31.3.2022 saakka. Noin 2 869 neliömetrin laajuisen tontin rakennusoikeus on 6 000 kerrosneliömetriä. Asemakaava mahdollistaa rakentamisen kahdeksaan kerrokseen.

***

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat