Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti useista asuntorakentamisen kohteista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.4.2021 klo 11.59

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto teki Finnoon metrokeskusalueen tulevaa asuntorakentamista koskevia päätöksiä:

  • Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa päätettiin tehdä kiinteistökaupan esisopimus, joka koskee yhteensä 16 400 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta.
  • Asuntosäätiön suunnitteluvarauksia yhdestä tontista sekä toisesta alueesta päätettiin jatkaa. Finnoonkallion asemakaava-alueella sijaitsevalla tontilla on rakennusoikeutta 6 100 ja sen läheisellä, Suomenlahdentiehen rajoittuvalla alueella 9 300 kerrosneliömetriä. Asuntosäätiö suunnittelee molempiin kohteisiin valtion tukemaa asuntotuotantoa. Lisäehdoksi suunnitteluvarausten jatkolle asetettiin muun muassa, että Finnoon alueelle laadittu Design Finnoo -käsikirja tulisi pyrkiä ottamaan huomioon ohjeellisena kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Lisäksi jaosto päätti jatkaa alueiden, kortteleiden ja tonttien varauksia Kaupunginkalliosta, Leppävaarasta, Olarista, Kaitaalta ja Henttaalta asuntorakentamisen suunnittelua varten sekä Mankkaalta huoltoaseman suunnittelua varten.

Sellon laajennuksen suunnitteluvaraukselle jatkoa, radan pohjoispuolen suunnittelu pöydälle

Leppävaarasta jaosto päätti jatkaa alueen varausta Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin sekä liike- ja palvelutilojen laajennuksen suunnittelua varten.

Sen sijaan jaosto jätti pöydälle alueen varauksen jatkamisen, joka koskee Leppävaaran aseman seudun, radan pohjoispuolisen alueen suunnittelua. Varauksen jatkoa ovat hakeneet YIT Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Skanska CDF Oy, Scandic Hotels Oy ja Sponda Oy.

Matinkylän lukiolle ja liikuntahallille vuokratontti

Jaosto päätti vuokrata Espoon kaupungin kokonaan omistamalle Kiinteistö Oy Matinkylän Lukiolle tontin, jolle on tarkoitus toteuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti noin 11 200 kerrosneliömetrin suuruinen Matinkylän lukio ja liikuntahalli. Vuokra-aika on 30 vuotta.

Helpokorven datakeskushankkeen ehtoja täsmennettiin

Jaosto täsmensi Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushanketta varten myönnetyn varauksen ehtoja sekä täydensi varausta tontinluovutuksen periaatteilla.

Varausehdoissa edellytetään muun muassa, että suunnittelussa huomioidaan alueen viheryhteydet, ekologisen verkoston kannalta tärkeät luontoalueet ja virkistysarvot sekä latuverkosto ja yhteyden säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n suunnasta. Osana hankkeen valmistelua varauksensaaja ja kaupunki laativat yhteistyössä selvityksen ja toimenpidesuunnitelman datakeskuksen vaikutuksista osana Espoon tiekarttaa kohti energia- ja ilmastotoimien hiilineutraaliutta.

Varausehtoja täsmennettiin muun muassa seuraavasti:

  • Tontit voidaan luovuttaa vain datakeskushanketta varten.
  • Datakeskuksen tuottama hukkalämpö on hyödynnettävä kaukolämmityksessä tontinluovutusehdoissa tarkemmin määriteltävällä tavalla.
  • Datakeskuksen tulee osoittaa, että toiminnan tarvitsema sähköenergia on CO2-vapaata.

Varausalueella vireillä oleva Hepokorvenkallion asemakaavan kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Asemakaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2021 aikana.

***

Jaosto sai katsauksen työllisyystilanteesta ja työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisestä.

***

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat