Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi tavoitteet Keilaniemen kehittämiselle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.4.2018 klo 12.57

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi Keilaniemen alueelle, johon sisältyvät myös Otaniemen eteläosan korttelit, alueen kehittämistä koskevat tavoitteet ja teesit.

Yleisenä tavoitteena on Keilaniemen alueen kehittyminen kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi, eläväksi ja viihtyisäksi yritysten, tutkimuksen ja monipuolisen innovaatiotoiminnan kasvualustaksi, joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston kanssa ja jossa asutaan ja eletään ja jonka erityispiirteinä ovat erinomaiset paikalliset ja kansainväliset joukkoliikenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti.

Tämän jatkuvan kehittämisprosessin tueksi ja ohjeeksi seuraavassa on tiivistetty Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet kahdeksitoista teesiksi.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset ja mahdollistetaan Regenero Oy:n uuden toimisto- ja hotellitornin toteuttaminen Keilaniemeen vuoteen 2022 mennessä.

Keilaniemen uudeksi maamerkiksi 158 metriä korkea toimisto- ja hotellitorni

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehotti teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään projektin, jolla kehitetään Keran alueen toiminnallista sisältöä ja alueen kiertotalousratkaisuita. Kehittämistyössä varmistetaan, että Espoo-tarinassa yhdeksi kärkikohteeksi määritelty Keran alue saadaan asemakaavoituksessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa toteuttamaan tarinassa määriteltyä strategista tavoitetta: "Kehittyvä Kera on kansainvälinen esimerkki kiertotalouden digitaalisesta kaupunkialustasta, joka toteutetaan yhteistyössä Smart&Clean -säätiön, Nokian ja useiden muiden yhteistyötoimijoiden kanssa. Kehittämistyöllä tuetaan Keran alueen brändäystä, toiminnallista sisältöä ja kaupunkikehittämisen keinoja, uusien älykkäiden ja puhtaiden käyttäjälähtöisten ratkaisujen synnyttämiseksi. Lisäksi tuotetaan Keran aluekehittämiseen sisällöllisiä ratkaisuja

Hintakilpailu Tuuliniitty Tapiola korttelin 12223 määräalat (asia 17) jätettiin pöydälle.

Valmistelukehotus Otaniemen Kivimies-korttelin eteläosan ja Kivimiehenrannan toteuttamiseksi (asia 21) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat