Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin hankekokonaisuuden kehittäminen käyntiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.9.2018 klo 11.53

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionin ja siihen liittyvien tilojen muodostaman hankekokonaisuuden kehittäminen käynnistetään kaupungin toimesta ja johdolla jaoston 12.3.2018 hyväksymien periaatteiden pohjalta yhteistyössä SRV Yhtiöt Oyj:n ja Esport-yhteisön kanssa kuitenkin niin, ettei allianssityyppistä sopimusta tehdä.

Lisäksi jaosto päätti, että kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsiteltäväksi tuodaan maaliskuun 2019 loppuun mennessä jalkapallostadionin ja siihen liittyvien tilojen hankeohjelma, jonka liitteinä ovat alustavat luonnossuunnitelmat. Alustavien luonnossuunnitelmien laatimisen rinnalla kaupunki laatii koko urheilupuiston alueen yleissuunnitelmaa ja sen pohjalta osayleiskaavaluonnosta. Hankkeen alustavat luonnossuunnitelmat sovitetaan yhteen koko urheilupuiston yleissuunnitelman kanssa.

Kaupungin tavoitteena on kehittää Tapiolan urheilupuistosta monipuolinen ja korkeatasoinen liikkumiskulttuurin keskus metron varrelle.Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadionhankkeessa (johon sisältyy palvelutiloja, asuntoja, majoitustiloja) on tavoitteena pitkä elinkaari. Kiinteistökehityshankkeena se vertautuu metron varrella käynnissä oleviin moniin kaupunkikehityshankkeisiin.

Jalkapallostadion tulee toteutuessaan muodostamaan osan Espoon kaupungin asukkailleen tarjoamaa urheilu- ja liikuntainfrastruktuuria ja –liikuntapaikkatarjontaa. Stadionin tulee olla käytöltään avoin ja sitä tulee pystyä käyttämään erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumiin sekä urheilun ja liikunnan harrastamiseen eri urheiluseurojen ja yhteisöjen toimesta. Tehtävillä ratkaisuilla tulee varmistaa stadionin pysyminen osana kaupungin urheilu- ja liikuntainfrastruktuuria koko sen tulevan elinkaaren ajan.

--

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Tapiolasta Kalevalantien ja Kehä I:n risteyksen läheisyydestä opiskelija-asuntojen suunnittelua varten tehtyä varausta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle 31.10.2019 saakka entisin ehdoin. Lisäksi jaosto kiirehtii Maarinsolmun ja Hagalundinkallion alueiden liikenteellistä suunnittelua siten, että Otaniemen ja Tapiolan jo nykyiset ja lähivuosien rakentamisen seurauksena merkittävästi kasvavat liikenteelliset ongelmat voidaan poistaa. Samalla on linjattava vaiheittaisen rakentamisen volyymit ja sijoittelu siten, että Maarinsolmun asemakaavoitus ja sen osana tämä HOASin opiskelija-asuntohanke voivat edetä nopeasti.

--

Asian 10 Omakotitonttien vuokraus Laaksolahdesta (Veinin 66 päättyvää vuokrasopimusta) esittelijä poisti listalta.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat