Pitkäjärven ja Lippajärven kuormitusta kartoitetaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.8.2018 klo 15.05

Elo-syyskuun vaihteessa Espoon Pitkäjärvellä ja Lippajärvellä kartoitetaan vesi- ja puronvarsikasvillisuutta, sekä järviä ympäröivien peltojen suojavyöhykkeitä. Lisäksi järvillä otetaan sedimenttinäytteitä. Toimet ovat osa vuoden 2018 aikana toteutettavaa järvien hajakuormitusselvitystä, jonka avulla pyritään pääsemään paremmin Pitkäjärveä ja Lippajärveä kuormittavien tekijöiden jäljille.

Pitkäjärvi ja Lippajärvi ovat luonnostaan reheviä järviä. Järvet rehevöityivät entisestään maatalouden ja asumajätevesien vaikutuksesta. Espoon kaupunki on kunnostanut Pitkäjärveä ja Lippajärveä jo 1970-luvulta lähtien mm. hapetuksen ja hoitokalastuksen avulla. Järvien ekologinen tila on kunnostustoimien ansiosta saatu pysymään tyydyttävällä tasolla, mutta toivottua parannusta tilassa ei ole tapahtunut.

Vuoden 2018 aikana toteutettavan Pitkäjärven ja Lippajärven hajakuormitusselvityksen avulla pyritään selvittämään järviä kuormittavia ulkoisia tekijöitä ja järvien kykyä sietää kuormitusta. Selvitys toteutetaan valuma-aluetarkastelun, kasvillisuuskartoituksen, sekä vesi- ja sedimenttinäytteiden avulla. Hajakuormitusselvityksen avulla saatujen tietojen pohjalta laaditaan järville uusi kunnostussuunnitelma, jossa kunnostustoimenpiteiden painotusta tullaan kohdentamaan entistä enemmän ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Kunnostuksen tavoitteeksi on asetettu järvien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen.

Hajakuormitusselvityksen toteuttaa ympäristökeskuksen tilauksesta Vahanen Environment Oy.