Meluntorjuntaan uusi toimintasuunnitelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.7.2018 klo 9.00

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022 on valmistunut. Suunnitelma sisältää yhdeksän toimenpidettä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi sekä pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelmassa on huomioitu myös asukkaiden näkemyksiä.

Meluesteiden rakentaminen ja hiljaiset alueet asukkaille tärkeitä

Meluntorjunta on oleellinen osa kaupunkisuunnittelua, jota tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua meluntorjunnan toimintasuunnitelman valmisteluun vastaamalla suunniteltuja toimenpiteitä koskevaan kyselyyn. Vastauksissa tärkeimmiksi nousseet toimenpiteet ovat mukana lopullisessa suunnitelmassa.

Vastaajat äänestivät ehdotetuista meluntorjuntatavoista tärkeimmäksi meluesteiden rakentamisen. Toiseksi tärkeimpänä toimenpiteenä pidettiin hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttäminen. Myös muita esiin nousseita toiveita on sisällytetty suunnitelman toimenpiteisiin, ja ne huomioidaan kaupunkisuunnittelussa.

Asukkailla oli myös mahdollisuus kommentoida toimintasuunnitelman luonnosta kevään aikana. Kaikki suunnitelmaluonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen löytyvät lopullisesta suunnitelmasta.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2017 laadittuun EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiseen Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluselvitykseen.

Lisätietoa:
Espoon ympäristökeskus, p. 09 8162 4832, ymparisto@espoo.fi.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 - 2022 (pdf, 10695 Kt)