Meluesteiden rakentaminen ja hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttäminen tärkeimmät meluntorjuntakeinot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.2.2018 klo 17.15

Espoolaiset haluavat, että meluntorjunnassa huomiota kiinnitetään liikenteen vähentämisen tähtäämiseen sekä meluntorjuntaan alueilla, jotka kärsivät liikennemelusta voimakkaasti jo nyt. Neljäksi tärkeimmäksi toimenpiteeksi asukkaat valitsivat meluesteiden rakentamisen, hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttämisen, raideliikenteen kehittämisen sekä joukkoliikenteessä sähköbussien osuuden lisäämisen.

Tammikuussa espoolaisilta kerättiin asukaskyselyn avulla mielipiteitä meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan ehdotetuista toimenpiteistä.

”Saimme kyselyn avulla paljon arvokasta tietoa siitä, mitä meluntorjunnan keinoja asukkaat pitävät tärkeimpinä ja mitä meluntorjunnassa pitää ottaa huomioon”, kertoo ympäristötarkastaja Maria Favorin Espoon ympäristökeskuksesta.

Kaksi tärkeintä toimenpidettä erottuivat kyselyssä selvästi.

Meluesteiden rakentamista kaupungin priorisointisuunnitelman mukaisesti piti vähintään tärkeänä kahdeksan vastaajaa kymmenestä. Useat vastaajat vaativat, että meluesteitä rakennetaan lisää ja rakennettuja meluesteitä huolletaan ja päivitetään paremmin vastaamaan nykyistä melutasoa.

Luonnon tärkeys espoolaisille tiivistyvästä kaupungista huolimatta tuli esille haluna edistää hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttämistä osana suunnittelua ja kaavoitusta. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä piti tärkeänä hiljaisiksi koettujen alueiden säilyttämistä ja sen myötä mahdollisuutta nauttia hiljaisuudesta sekä sen virkistys- ja terveysvaikutuksista lähellä omaa kotia. Vastaajat olivat myös huolestuneita lähiluonnon ja hiljaisiksi koettujen alueiden katoamisesta ja niille rakentamisesta.

Lisää sähköistä liikennettä ja pyöräilymahdollisuuksia

Sähköiseen liikenteeseen panostamista vastaajat pitivät tärkeänä tulevaisuuteen valmistautumisen keinona. Sähköautojen käytön edistämisen kannalta vastaajat pitivät tärkeänä latausverkon parantamista sekä latausasemien sijoittamista tasaisesti ympäri Espoota. Seitsemän vastaajaa kymmenestä piti vähintään tärkeänä sähköbussien osuuden lisäämistä joukkoliikenteessä. Raideliikenteen kehittämistä Länsimetron jatkeen ja Raide-Jokerin avulla piti vähintään tärkeänä kuusi vastaajaa kymmenestä. Raideliikenteen lisäksi kuusi vastaajaa kymmenestä piti vähintään tärkeänä myös panostamista sähköautojen latausverkon parantamiseksi.

Kaupunkipyöräverkoston laajentamista ja käytön edistämistä piti vähintään tärkeänä puolet kyselyyn vastaajista. Vastaajat epäilivät kaupunkipyöräverkoston vaikutusta meluntorjuntakeinona, mutta pitivät kaupunkipyöriä tärkeinä ilmasto- ja ympäristönäkökulmasta. Kaupunkipyörien lisäksi toivottiin panostusta tavallisen pyöräilyn ja muun kevyen liikenteen edistämiseen, työmatkapyöräilyn edistämiseen sekä pyöräteiden laadun ja kattavuuden parantamiseen.

Meluntorjunnan toimintakyselyn vastaukset

Asukkaiden kommenteissa hyödyllistä palautetta meluntorjunnan kehittämiseksi

”Lisäsimme kyselyn vastausten pohjalta jo yhden toimenpiteen koskien poikittaisen bussiliikenteen kehittämistä ja sen avulla liikennemelun vähentämistä”, Favorin jatkaa. ”Olemme lukeneet kaikki palautteet, ja mietimme vielä millä muulla tavoin voisimme ottaa asukkaiden antamat kommentit huomioon meluntorjunnassa ennen lopullisen toimintasuunnitelman valmistumista.”

Espoolaiset pääsivät nyt ensimmäistä kertaa osallistumaan ehdotettujen meluntorjunnan toimenpiteiden sisällön suunnittelemiseen vastaamalla asukaskyselyyn, johon tuli lähes 500 vastausta.

”Kaikkia toiveita emme pysty toteuttamaan, mutta kaikki palautteet ja kommentit on ohjattu oikeille vastuutahoille”, Favorin kertoo. ”Lopullisessa meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa otamme kantaa kyselyssä ehdotettuihin lisäyksiin ja toimenpiteisiin. Tarkemmin kyselyssä ehdotettuihin toimenpiteiden lisäyksiin voi tutustua toimintasuunnitelmaluonnoksessa.”

Kommentoi meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnosta

Toimintasuunnitelman luonnos on valmistunut, ja sitä voi kommentoida 19.2.-31.3.2018. Tutustu luonnokseen ja siinä oleviin toimenpiteisiin ja lähetä mielipiteesi sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@espoo.fi tai postitse Espoon ympäristökeskus, Maria Favorin, PL 44, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Mielipiteeseen on merkittävä asian diaarinumero 164/2018.

Lisätietoja:
Maria Favorin, Espoon ympäristökeskus, puh. 043 827 2259, maria. favorin@espoo.fi