Espoossa hengitetään hyvää ilmaa

Espoon ilmanlaatu on Euroopan suuriin kaupunkeihin verrattuna hyvä, mutta toisinaan ilmansaastepitoisuudet nousevat haitalliselle tasolle. Liikenne on suurin ilmanlaatua heikentävä tekijä Espoossa, kuten myös muualla pääkaupunkiseudulla. Yksittäinen huomattava kaupunki-ilmaa heikentävä tekijä on kuitenkin kaduilla talven jäljiltä pölyävä hiekoitushiekka, joka tekee ilmanlaadusta keväisin ajoittain jopa erittäin huonon. Pientaloalueilla korkeita hiukkaspitoisuuksia aiheuttaa toisinaan puun poltto, etenkin kylmällä ja tyynellä säällä.

Ilmanlaadun mittaaminen Espoossa

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seuraa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Ilmanlaatua mitataan seitsemän pysyvän ja neljän siirrettävän aseman avulla, joiden mittaustuloksia voi seurata tunneittain. Asemilla mitataan kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Asemilta saatavat mittaustulokset kertovat ilmanlaadusta ainoastaan aseman ympäristössä ja asemat on sijoitettu haastaville tai oletettavasti korkeista epäpuhtauksista kärsiville alueille.

Espoossa on kaksi pysyvää ilmanlaatua mittaavaa mittausasemaa. Toinen asemista on Leppävaarassa, Lintuvaarantien ja Turuntien risteyksen tuntumassa ja Kehä I:n vaikutuspiirissä, ja toinen asema on Luukissa. Leppävaaran mittausasema edustaa vilkasliikenteistä keskusta-aluetta ja Luukissa mitataan ilmanlaadun taustapitoisuutta.

Katupölyn torjunta

Katujen kevätsiivous on tasapainoilua katupölyn torjunnan ja yöpakkasten tuoman liukkauden välillä. Pahimmillaan katupölykausi on yleensä maalis- ja huhtikuussa, ja hiekoitushiekkojen poistaminen aloitetaan heti kun se on mahdollista vaarantamatta jalankulkijoiden turvallisuutta. Sään sallimissa rajoissa kaupunki pesee ja harjaa katuja imulakaisu- ja aurauskoneiden avulla. Käytössä on aina kaikki kalusto ja henkilöstö.

Ensin hiekasta puhdistetaan bussireitit ja suuret valtaväylät, jotka pölyävät eniten ja aiheuttavat suurimmat haitat. Pölyä on paljon myös vilkasliikenteisissä kaupunkikeskustoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja liikennettä on enemmän. Puhdistustoimet keskitetään aluksi ensisijaisesti näille alueille, mutta kaupunki siivoaa kaikki kadut. Kokonaisuudessaan siivousurakka kestää arvion mukaan 1,5 kuukautta – puhdistettavia katuja on yhteensä yli 1 800 kilometriä.

Lue lisää katupölystä Vähemmän katupölyä -oppaasta ja Apua katupölyoireisiin -esitteestä.

Vaikuta Espoon ilmanlaatuun

Liikenteen päästöihin voi vaikuttaa omilla liikkumisvalinnoilla. Joukkoliikenteen käytön, pyöräilyn ja kävelyn lisääntyminen sekä vähäpäästöisten sähkö- ja hybridiautojen yleistyminen vähentävät liikenteen päästöjä ja parantavat ilmanlaatua. Pakkasilla auton pakokaasupäästöjä omaan, päiväkodin, koulun tai työpaikan pihaan vähennät esilämmittämällä auton ennen käynnistämistä ja välttämällä tyhjäkäyntiä. Samalla säästät polttoainetta ja parannat liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta. Lue lisää pakokaasupäästöjen vähentämisestä Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys -esitteestä.

Kaupungin lisäksi katuja hiekoista puhdistavat myös taloyhtiöt ja yksittäiset espoolaiset. Vähiten pölyä nostattava keino hiekkojen poistamiseksi kaduilta ja pihoilta on pintojen kastelu ja hiekan poistaminen harjaamalla. Lopuksi pinnat kannattaa vielä ruiskuttaa puhtaaksi vedellä. Lehtipuhaltimen käyttö hiekkojen poistamiseen on kielletty, sillä niiden käyttö nostaa katupölyä ilmaan ja lisää pölyn aiheuttamia haittavaikutuksia.

Vaikka et itse poista hiekkaa pihalta, voit kuitenkin vaikuttaa siihen, miten omassa taloyhtiössäsi hiekanpoisto hoidetaan. Jos taloyhtiössäsi poistetaan hiekkaa lehtipuhaltimella, ole yhteydessä huoltoyhtiöön. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Espoon ympäristökeskukseen. Ympäristökeskus voi tarvittaessa uhkasakon uhalla määrätä huoltoyhtiötä lopettamaan lehtipuhaltimen käytön. Voit myös vaikuttaa taloyhtiön käyttämän hiekoitushiekan laatuun – suosi pestyä ja seulottua sepeliä.

Varastoimalla polttopuut oikein sekä käyttämällä kuivaa puuta ja hyvää polttotekniikkaa vähennät puunpolton päästöjä. Ethän myöskään polta tulisijassa tai kiinteistöllä jätteitä tai risuja.

Kaupungin toimet ilmanlaadun parantamiseksi

Kaupunki pyrkii vähentämään ilmanlaadun haittoja osana päätöksentekoa ja lupia koskevissa lausunnoissa. Rakennus-, maarakennus- ja korjaustoiminnan aiheuttamia paikallisia pölypäästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain perusteella annettavin päätöksin. Myös ympäristönsuojelumääräyksissä on kohtia koskien pölyntorjuntaa sekä savu- ja hajupäästöjä. Ilmanlaatuasiat otetaan huomioon myös kaava- ja liikennesuunnittelussa.

Ympäristökeskuksen vastuulla on valvoa Espoossa sijaitsevia päästöjä ilmaan aiheuttavia pienehköjä laitoksia. Suurempien laitosten valvonta kuuluu Uudenmaan ELY-keskukselle. Kaupunkitekniikan keskus vastaa katupölyn torjunnasta ja hiekoitushiekkojen poistamisesta sekä ympäristökeskuksen määrätessä katujen kastelusta katupölyhaittojen vähentämiseksi.