Älä heitä roskia katukaivoon – ne voivat päätyä lähimpään vesistöön!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.8.2020 klo 12.55

mahanpuruja_netti

Espoon kaivonkansia merkitään värikkäillä tarroilla, jotta kansalaisten tietoisuus roskien lähteistä vesistöihin lisääntyisi ja roskaantuminen vähentyisi. Tempauksen takana on Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -viestintäkampanja.

Tarroitettuja kaivonkansia voi nähdä kampanja-aikana 17.–31.8.2020. Kampanjalla halutaan nostaa esille, että suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista ja ne kulkeutuvat sinne joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin. Erityisen tavallista on heittää tupakantumpit filttereineen sadevesikaivoihin tietämättä, että hulevedet johdetaan lähes kaikkialla puhdistamatta suoraan lähimpään vesistöön. Siksi ei ole yllättävää, että tupakantumppi onkin maailman tavallisin roska meren rannoilla. 

Myös muoviroskaa, erityisesti piknikeväiden kääreitä ja kertakäyttöastioita, löytyy huomattavan paljon rannoilta. Jokainen voi siis vaikuttaa omalta osaltaan roskaantumisongelmaan huolehtimalla omista roskistaan. 

Vuoden 2020 kampanja järjestetään yhteistyössä Espoon kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Lahden kaupungin, Liedon kunnan, Liedon Veden ja Turun kaupungin kanssa. 

Mahanpuruja muovista -kampanja sai alkuvuodesta rahoituksen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta, mikä mahdollistaa kampanjan jatkumisen, kehittämisen ja laajentumisen myös vuonna 2021.