Ympäristökeskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ympäristökeskus on ympäristön- ja luonnonsuojelusta huolehtiva kunnallinen viranomainen Espoossa.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Ympäristökeskus vastaa luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta sekä jätehuollon valvonnasta. Näihin liittyvät lupahakemukset toimitetaan ympäristökeskukselle. Myös meluilmoitukset tehdään ympäristökeskuksesta saatavalla lomakkeella. Meiltä voit myös kysyä neuvoa lupa- ja ilmoituskysymyksissä.

Ympäristökeskuksen luvat ja ilmoitukset:

Luonnonsuojelu ja ympäristökasvatus

Ympäristökeskus huolehtii Espoon kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden ja luontopolkujen hoidosta sekä edistää luontoasioiden huomioon ottamista kaupungin maankäytön suunnittelussa. Palvelemme myös yksityismaiden suojelu- ja rauhoitusasioissa sekä teemme ja teetämme luontoselvityksiä. Ympäristökeskus järjestää vuoden aikana myös useita retkiä. Villa Elfvikin luontotalossa toimiva ympäristövalistuskeskus on avoinna ympäri vuoden.

Ympäristökeskus tekee myös yhteistyötä muiden viranomaisten, järjestöjen, yhdistysten ja hankkeiden kanssa sekä on mukana eri teemavuosissa ja hankkeissa. Ympäristökeskus on mukana kahdessa kansainvälisessä hankkeessa: URBACT Health & Greenspace -hankkeessa ja Liito-orava LIFE -hankkeessa. Tutustu myös muihin hankkeisiin ja teemavuosiin sekä katsele ympäristökeskuksen järjestämien seminaarien esityksiä. Tai seuraa ympäristökeskuksen toimintaa Facebookissa.

Ympäristökeskuksen lisäksi ympäristötyötä tehdään myös monissa muissa kaupungin yksiköissä. Ympäristöasioista Espoossa päättää ympäristölautakunta, joka kokoontuu noin kerran kuussa.