Ympäristökeskuksen henkilökunta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Asiakaspalvelu, tiedustelu ja yhteydenotot: ymparisto@espoo.fi, puh. 09 8162 4832

Espoon ympäristökeskus on kiinni 13.-24.7.2020.

Ahopelto Laura, ympäristöasiantuntija. Liito-orava Life-hanke. Puh. 040 5224631. Sähköpostiosoite: laura2.ahopelto(a)espoo.fi

Ahtiainen Jouni, vs. ympäristötarkastaja. Jätehuollon valvonta. Puh. 040 518 5786. Sähköpostiosoite: jouni.ahtiainen(a)espoo.fi

Aia Katrin, ympäristösuunnittelija. Luontopolut ja virkistys. Puh. 046 877 3806

Airola Johanna, limnologi. Vesiensuojelun valvonta, kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Puh. 040 5533683. Sähköpostiosoite: johanna.p.airola(a)espoo.fi

Fagerlund Miina, vs. limnologi. Vesiensuojelu, vesiasioiden valvonta. Puh. 040 639 4042.

Favorin Maria, ympäristötarkastaja. Pohjavesiasiat. Puh. 043 827 2259

Hiironniemi Kalevi, erityissuunnittelija. Luonnonsuojelu, toimipaikka Villa Elfvik. Puh. 046 877 3502

Korsumäki Anita, toimistosihteeri. Asiakaspalvelu ja arkistonhoito. Puh. 09 8162 4832

Kotiaho Meri, toimistosihteeriharjoittelija. Asiakaspalvelu. Puh. 050 563 4987

Kämpe Lasse, ympäristötarkastaja. Meluntorjunta. Puh. 043 824 6048

Laaksonen Maija, toimistosihteeri. Asiakaspalvelu ja ympäristölautakunnan sihteeri. Puh. 09 8162 4842

Lundgren Laura, ympäristöasiantuntija. Maankäyttö. Puh. 043 825 7184

Lähteenmäki Tia, ympäristöasiantuntija. Luonnonsuojelu. Puh. 040 521 6592.

Mäkilä Matti, ympäristötarkastaja. Jätehuollon valvonta, eläinsuojien ympäristövalvonta. Puh. 050 368 4126

Ohtonen Katja, valvontapäällikkö. Puh 043 826 5216

Olsen Saara, limnologi. Vesiasioiden valvonta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Puh. 040 663 3620.

Paavilainen Tommi, ympäristötarkastaja. Jätehuollon valvonta, jätteen sijoittaminen maaperään. Puh. 043 826 5222

Rönnberg Marika, ympäristöasiantuntija. Paikkatiedot ja GIS. Puh. 043 825 2829

Salonpää Lea, ympäristötarkastaja. Jätehuollon valvonta, Ämmässuo-Kulmakorpi, maa-ainesasiat. Puh. 043 826 5223

Sjöblom Leena, johtava ympäristöasiantuntija, Luonto- ja ympäristötiedon päällikö. Puh. 050 353 3063. Sähköpostiosoite: leena.m.sjoblom(a)espoo.fi

Söderman Tarja, ympäristöjohtaja. Keskuksen johto. Puh. 050 330 9767

Tiihonen Erja, hallintolakimies. Puh. 043 827 0728

Torniainen Hanna-Mari, ympäristötarkastaja. Pilaantuneet maat, ympäristövahingot. Puh. 043 826 5218

Torvela Niko, ympäristötarkastaja. Ilmansuojelu, öljysäiliöiden nosto- ja jättötapausten valvonta. Puh. 043 826 5215

Villa Elfvikin luontotalon henkilökunta