Villa Elfvikin ystävät ry

Villa Elfvikin ystävät ry on perustettu tukemaan Villa Elfvikin luontotalon toimintaa vuonna 1995. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta Espoon kaupungissa ja erityisesti tukea Villa Elfvikin luontotalon toimintaa. Lisäksi yhdistys toimii sen puolesta, että Villa Elfvikin ympäristö säilyy luonnontilaisena. Tavoitteena on myös laajentaa Villa Elfvikin ystäväkuntaa ja tätä kautta tukea luontotalon toimintaa. Yhdistys tarjoaa jäsenkunnalle myönteisiä kokemuksia luonnosta ja Villa Elfvikin rakennus- ja kulttuurihistoriasta.


Alkukesän lintuyön retkellä lintutornilla Pääasialliset toimintamuodot

Suositut ja jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat, alkukesän lintuyö ja joulumyyjäiset ovat yhdistyksen järjestämiä kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.

Villa Elfvikin toimintaa yhdistys tukee myös avustamalla tarvittavien painotöiden julkaisussa ja myynnissä. Yhdistys on julkaissut Villa Elfvikin historiaa esittelevän postikorttisarjan. Kortit ovat myynnissä luontotalossa.

Villa Elfvikin Ystävät ry:n ympäristöpalkinto

Villa Elfvikin ystävät ry päätti 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi perustaa ympäristöpalkinnon, jolla halutaan palkita ajankohtainen espoolainen ympäristöteko.

Tarkoitus, tavoite ja aikataulu

Ympäristöpalkinnon tavoitteena on valita henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka on erityisen myönteisellä tavalla toiminut lähiympäristön hyväksi Espoossa. Keskeisenä valintaperusteena on palkinnon saajan toiminta kestävän kehityksen edistämiseksi siten, että huomioidaan kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet.

Erityistä huomiota kiinnitetään myös palkinnon saajan aktiivisuuteen luonnonympäristön suojelussa, kun rakennettu ympäristö uhkaa luonnonarvoja. Tarkoitus on huomata erityisesti pienetkin ideat, aloitteet, teot ja askeleet ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin lisääjänä. Ehdotukset pyydetään lähettämään 1.5.2020 mennessä yhdistyksen puheenjohtajalle sähköpostitse: eevaliisa.haro@ramboll.fi

Palkittavan ehdottaminen ja tiedottaminen

Palkittavaa henkilöä tai ryhmää voivat ehdottaa sekä Villa Elfvikin ystävät ry:n jäsenet että asiasta kiinnostuneet. Ehdotukseen tulee liittää myös perustelut. Ympäristöpalkinnon hausta tiedotetaan jäsenkirjeessä, verkkosivuilla ja paikallislehdissä. Kilpailun ulkopuolelle jäävät Villa Elfvikin ystävät ry:n hallituksen jäsenet ja Espoon kaupungin viranhaltijat, joiden keskeisiin tehtäviin ympäristöasiat kuuluvat.

Palkitseminen

Palkintoraatina toimii Villa Elfvikin ystävät ry:n hallitus. Palkitun valinnasta laaditaan tiedote, joka julkaistaan em. verkkosivulla ja lähetetään paikallislehtiin. Ympäristöpalkinto ja vuoden 2020 haku julkistettiin yhdistyksen 25-vuotisjuhlissa 19.1.  

Liity jäseneksi

Jos olet kiinnostunut liittymään Villa Elfvikin ystävät ry:hyn, voit maksaa jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Muista ilmoittaa posti- ja sähköpostiosoitteesi maksun viestikentässä.

Saajan tilinumero:  FI07 8000 1670 3703 20.
Viestikenttä: ilmoita yhteystietosi
Saaja:  Villa Elfvikin ystävät ry.

Jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen 15 €
Perhejäsen 5 €
Kannatusjäsen 150 €