Luontokoulun teemat

Luontokoulupäivän teemavaihtoehdot on kuvattu alla. Teematoiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Alakoululuokille

Luonto eri vuodenaikoina

Ohjelmassa perehdytään ajankohtaisiin ilmiöihin luonnossa. Syksyllä käsitellään lintujen muuttoa ja sitä, miten kasvit ja eläimet valmistautuvat talveen. Talvella pohditaan äärioloissa selviytymistä, etsitään eläinten jälkiä ja havainnoidaan talvilintuja. Keväällä tutkaillaan heräävää luontoa ja kiikaroidaan etelästä palaavia lintuja. Syksyllä ja keväällä rakennetaan pesiä metsän pienille asukkaille. Luontoleikit ovat tärkeä osa luontokoulupäivää.

Haavit heilumaan

Hepokatti, syyskorento, pikkumalluainen, vesimittari… Ohjelmassa käsitellään niittyjä ja lammikoita elinympäristöinä, ötököitä ravintoketjujen osana ja opitaan tunnistamaan erilaisia hyönteisiä. Päivän aikana tehdään tutkimusretki läheiselle niitylle sekä lammelle. Retkellä oppilaat saavat etsiä ötököitä haavit, luupit ja tutkimuspurkit välineinään.

Sekä ala- että yläkoululuokille

Lintuja ja lampiötököitä

Päivän aikana tutustutaan Laajalahden alueen ajankohtaisiin lintulajeihin sekä metsälammen eliöihin. Linturetki suuntautuu rannalle, jossa tukikohtana toimii lintutorni. Lammesta haavitaan vesiötököitä, joita tutkitaan paikan päällä luupein sekä suurennuspurkein.Tutkimuksia tehdään kahdessa ryhmässä ja luokan oman opettajan toivotaan osallistuvan toisen ryhmän luotsaamiseen.

Yläkoululuokille

Linnut ja muutto

Ohjelmassa tutustutaan eri lintulajeihin kuvin, äänin ja itse maastossa havainnoimalla. Päivän aikana opitaan lintujen sopeutumista erilaisiin elinympäristöihin sekä opiskellaan lintujen muuttoon vaikuttavia tekijöitä. Toiminnallisen päivän kohokohtana on linturetki Laajalahden lintutornille.

Tutkimuksia meren ja metsälammen rannalla

Elämyksellinen ohjelma, jossa perehdytään Itämereen sekä metsälampiin elinympäristöinä. Päivän aikana tehdään vesitutkimuksia Laajalahden rannalla, tutkitaan planktonia mikroskoopein ja vesiötököitä suurennuspurkein.