Luontotalosta lainattavat näyttelyt

Villa Elfvikin luontotalon kiertonäyttelyt on tarkoitettu lainattavaksi kouluille, kirjastoille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Näyttelyjen lainaaminen on ilmaista, mutta näyttelyjen lainaaja vastaa näyttelyn kuljetuskustannuksista.

Luontotalosta on tällä hetkellä lainattavissa seitsemän ympäristötietoisuutta edistävää näyttelyä:

Lumoudu kaupunkiluonnosta - näyttely

Näyttelytauluja Villa Elfvikin seinällä.Näyttely kertoo luonnon monimuotoisuudesta ja esittelee luontotekoja, joiden avulla jokainen meistä voi auttaa luonnonkirjoa säilyttämään loistonsa. Kaikki 12 pitkää näyttelyjulistetta (pdf, 32918 Kt) on ripustettavissa seinille ja kahteen metallikehikkoon. Julisteet kertovat yleistajuisesti luonnon monimuotoisuudesta ja näyttelyä voi siten lainata hyvin myös Espoon ulkopuolelle. 

Näyttely on tuotettu osana Espoon kaupungin Lumoudu kaupunkiluonnosta -teemavuotta vuonna 2020. Näyttelyn sisällöstä ja toteutuksesta ovat vastanneet projektityöntekijä Anna Hakala ja suunnittelija Katri Luukkonen. 

Suomenlahti -näyttely

Näyttely on suunnattuu kaikenikäisille kävijöille ja se koostuu erityyppisistä osioista, jotka sisältävät yleistä tetoa Suomenlahden valuma-alueesta, haavoittuuvuudesta ja ainutlaatuisuudesta ja sen suojelusaavutuksista sekä yksityiskohtaisempaa materiaalia alueella tehtävästä tutkimuksesta. Näyttely sisältää myös suuren Suomenlahden kaloja esittelevän pöytäpelin. Näyttelyn tehtäväpaketin ja pystytysohjeet löydät tämän sivun lopusta. 


Elävät virtavedet – Espoon luonnon rikkaus

Monikonpuroa Leppäviidassa. Kuva: Aino Aspiala.Tiesitkö, että Espoonjoessa ja Mankinjoessa elää uhanalainen meritaimen? Tai, että vettä läpäisemätön pinta vesistön valuma-alueella aiheuttaa muutoksia purouomissa? Nämä ja monta muuta kiinnostavaa tietoa löydät Espoon luontovuoden 2012 kunniaksi valmistuneesta Elävät virtavedet - näyttelystä. 

Runsaasti havainnollisia kuvia sisältävä 14 taulun (koko 70 x 100 cm) näyttely on lainattavissa kouluille ja muihin sopiviin paikkoihin. Näyttelytauluista tehtyyn julkaisuun voi tutustua pdf-muodossa. Tauluista 12:ssa on kerrottu yleisesti eteläsuomalaisesta virtavesiluonnosta ja ihmisen toimien vaikutuksesta siihen, joten näyttelyä voi hyvin lainata myös Espoon ulkopuolelle.

Näyttelyn sisällöstä on vastannut työryhmä, johon kuului virtavesiasiantuntija Aki Janatuinen, limnologi Eeva Nuotio ja näyttelysihteeri, biologi Katri Luukkonen.

Samaan aikaan toisaalla – hetkiä Itämeren Kaupungissa

Myrkyllinen aikamatka Samaan aikaan toisaalla -näyttely ja verkkosivusto tarjoavat yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille työvälineitä pohtia omaa elämäntapaa ja kulutuskäyttäytymistä roolien kautta.

Näyttelyssä voi eläytyä Diilerin bluesiin, seikkailla myrkyllisellä aikamatkalla tai selvittää Kallen ja Lauran kanssa asuntolainan kiemuroita. Näyttelyn tarinat voit katsoa myös videoina. Luvassa on paitsi oivalluksia kestävästä elämäntavasta, myös jännitystä ja romantiikkaa. Kevyistä seinäkeistä rakentuva näyttely vaatii noin 30 neliömetrin tilan.

Näyttely ja siihen liittyvät verkkosivut on tuotettu EU-rahoitteisessa Communicating the Baltic – COBWEB -hankkeessa vuosina 2009–2011.

Lanttua lautaselle! -näyttely ruokatuotannon ympäristövaikutuksista

Tiesitkö, että yli puolet ihmisen toiminnan vuoksi vesistöihin pääsevästä ravinnekuormasta on peräisin ruoan tuotannosta? Tai että valitsemalla lautasellesi kasvista lihan sijaan voivat lounaasi kasvihuonekaasupäästöt pudota viidesosaan?

LuomuvihanneksiaNäyttely kertoo ruoan tuotannon ympäristövaikutuksista ja neuvoo, miten muutat ruokailutottumuksiasi vastuullisemmiksi. Näyttelytaulut on tehnyt Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus vuonna 2010 osana vastuullisen elintarviketuotannon tutkimusta. Näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut tutkija Kirsi Silvennoinen ja se on tehty yhteistyössä Villa Elfvikin luontotalon henkilökunnan kanssa. Näyttelytauluihin (koko A0) voit tutustua sivun alalaidan linkistä.

Kuumentavia skenaarioita & viilentäviä valintoja – näyttely ilmastonmuutoksesta

Uppoaako kaupunki? Tuleeko Suomesta etelä? Mitä minä voisin tehdä? 

Kuumentavia skenaarioita Näyttely on tarkoitettu erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille, mutta se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin ilmastonmuutoksen monimutkaisia syy-seuraussuhteita ja etsiä keinoja lämpenemisen hidastamiseen.

Näyttelyvieraat voivat julisteiden ja pelin avulla tutkia, miten arjen valinnat voivat ratkaisevasti vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Näyttelyyn on koottu eri-ikäisten ihmisten kysymyksiä ilmastonmuutoksesta. Vastauksiksi on koottu viimeisintä tutkimustietoa alan asiantuntijoilta.

Näyttelyssä on pohdittu ilmastonmuutosta tavallisen ihmisen näkökulmasta. Pääviestinä on, että pahimpien skenaarioiden ei tarvitse toteutua, vaan jokainen voi tehdä viilentäviä valintoja. Näyttelyssä tulee esille erityisesti ilmastonmuutoksen arvaamattomuus.

Ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista ei ole olemassa yhtä totuutta. Se, miten paljon ilmasto muuttuu, on vielä tällä hetkellä meidän ratkaisuvallassamme.

Näyttelyn ovat suunnitelleet MMM Malva Green, graafinen suunnittelija Vappu Ormio ja toimittaja Marjo Soulanto. Näyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo, Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Vantaan kaupungin ympäristökeskus. Näyttely on toteutettu osana Tee Muutos -ilmastokampanjaa, ja sen toteuttamista on tukenut Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma.

Näyttely Etelä-Afrikan koulujen ympäristötyöstä

Vihreä lippuKoulujen ja päiväkotien Vihreä Lippu -ympäristöohjelmaan kuuluvasta Yhteinen maapallo -teemasta on tuotettu julistesarja, joka kertoo Etelä-Arfikan Eco-Schools -toiminnasta. Julistesarjaa voi käyttää esimerkiksi kansainvälisyyskasvatukseen.

Kuvat julisteista ovat Vihreän lipun www-sivuilla. Samalta sivustolta voi ladata myös julistesarjaan liittyvät tehtävät pdf-muodossa. Villa Elfvikissä on yksi julistesarja, jota lainataan kiinnostuneille. www.vihrealippu.fi