Espoon luonnosta kertova Eläköön Espoo -näyttely on uudistettu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2019 klo 14.15

Villa Elfvikin luontotalon perusnäyttely on uudistettu ajanmukaiseksi ja kertomaan enemmän luontotalon lähiluonnosta. Uudistuksessa huomioitiin myös käyttäjien toiveita. Eläköön Espoo-näyttely kannustaa lähtemään luontoon ja toimimaan luonnon puolesta.

Eläköön Espoo -näyttely on esitellyt Espoon luonnon ominaispirteitä kaiken ikäisille kävijöille jo vuodesta 1992 lähtien. Kävijöitä on ollut alusta asti noin 30 000 vuosittain. Nyt näyttelyä uudistettiin toisen kerran ja uudistetun näyttelyn avajaisia vietettiin 11.12.2019.

Luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen kertoo uudistuksen tavoitteista ja toteutuksesta: ”Tavoitteet olivat tiedollisia ja toiminallisia. Olemme ajantasaistaneet näyttelyn tiedollisen sisällön. Tietoa on konkretisoitu ja visualisoitu nykyaikaisilla esittelytavoilla. Suurin osa näyttelyn kartoista on myös uusittu. Näyttelyn toiminnallisuutta on lisätty ja käytössä kuluneet rakenteet ja osat on korjattu. Myös saavutettavuutta on parannettu.”

Eläköön Espoo -näyttelyn isot taulut on toteutettu kuvakollaaseina.

Miten uudistus näkyy käytännössä?

Elfvikin alueesta, lehdoista, maiseman historiasta, metsistä, vesiluonnon aarteista ja puroista kertovat isot taulut ovat saaneet uuden ilmeen, kun ne on toteutettu valokuvakuvakollaaseina. Uusilta kartoilta löytyy tietoa luontokohteiden sijainnista ja liito-oravan esiintymisestä Espoossa.

Toiminnallisuutta on lisätty monin tavoin. Lahopuun elämään sen eri vaiheissa pääsee tutustumaan luukkuihin kurkistamalla. Tablettisovellusten avulla voi kuunnella lintujen ääniä ja tutustua kasvien yksityiskohtiin. Vesiluonnon eliöille voi etsiä sopivia elinympäristöjä kartalta. Voit myös taiteilla pieniä luontorunoja magneettisanojen avulla tai tehdä kalliomaalauksia liidulla.

Näyttelyssä on uusia tuntoaistilla tutustuttavia osioita. Kokeile, miltä metsä tuntuu tai etsi sormellasi taimenen reitti mereltä kutupuron soraikolle. Laajalahden laiturin alla asustelee pehmoleluna toteutettu kolmipiikki, jolle voi syöttää surviaissääsken toukkia.

Ihmisen toimet mukana näyttelyssä

Mitä minä voin tehdä luonnon säilymiseksiUutuutena näyttelyyn on otettu mukaan myös ihmisen vaikutukset luontoon.  Kävijää kannustetaan miettimään, mitä hän itse voisi tehdä luonnon monimuotoisuuden hupenemisen torjumiseksi, esimerkiksi mikromuovien vesiin pääsemisen estämiseksi. Näitä hyvien tekojen kylttejä kävijä voi ripustaa näyttelyssä eri puolille.

Omiin tekoihin kannustaa myös kiviparvekkeen uusi osio, missä kävijä voi ottaa kuvan itsestään sen eläimen kanssa, jolle haluaisi rakentaa pesän. Pesäparvekkeella kerrotaan myös, millaisissa pesissä eläimet viihtyvät.

Näyttelyssä kerrotaan myös kasvavan kaupungin asettamista haasteista Espoon luonnolle. Haasteisiin on onneksi löydetty ratkaisujakin, mutta paineet luontoa kohtaan eivät ole vähenemässä.

Uudistuksessa osallistettiin kävijöitä ja asiantuntijoita

Eläköön Espoo -näyttelyn uudistaminen aloitettiin keväällä 2016 asiakaskyselyllä. Näyttelyn kävijät pääsivät kertomaan, mikä oli näyttelyssä parasta ja mikä kaipasi uudistusta. Uudistamista ideoitiin luontotalossa ja näyttelysuunnitelman teko kilpailutettiin kaksivaiheisena. Tarkka toteutussuunnitelma valmistui vuoden 2017 lopulla ja uudistustyö pääsi alkuun vuoden 2018 alussa.

Uudistuksen käytännön toteutuksesta on vastannut Vappu Ormio Mosatonttu Oy:stä. Näyttelyn tekoon osallistui työryhmä, johon kuului tekstintuottaja Riikka Kostiander, valokuvaaja Jarno Mela, valaisija Jani Raatikainen, Kovakoodarit Oy, Björn Söderström, Ratamo Industrial Design, Kati Karttunen, Marika Rönnberg sekä joukko muita osaajia.

Ruotsin ja englannin käännöksistä on vastannut pääsääntöisesti Espoon kaupungin käännöspalvelut. Materiaalien painatukset on hoitanut suurimmaksi osaksi Hansaprint ja Grano.

Villa Elfvikin luontotalon ja Espoon ympäristökeskuksen asiantuntijat ovat olleet tiivisti mukana uudistuksessa sekä tietolähteinä että kommentoimassa sisältöjä.
 

Lisätietoja
Riitta Pulkkinen, luontotalon johtaja, riitta.pulkkinen@espoo.fi, puh. 043 826 5217

Löydätkö tunnustelemalla taimenen reitin kutupuron soraikolle?