Luontopolut Villa Elfvikin ympäristössä

Villa Elfvikin luontotalo ja sen lähialueet ovat oiva retkeilykohde ympäri vuoden. Luontopolut tarjoavat tietoa alueen luonnosta ja historiasta kaiken ikäisille kulkijoille. Tutustu ennen retkeilyä Luonnonystävän muistilistaan ja jos olet tulossa ryhmän kanssa Villa Elfvikin, myös Ohjeisiin retkelle tuleville ryhmille.

Elfvikin luontopolkuLaajalahden luonnonsuojelualue on Etelä-Suomen parhaita lintuvesiä ja myös kansainvälisesti arvokas. Se on rauhoitettu turvaamaan lintujen pesimis- ja levähdyspaikkoja, siksi Laajalahden rannalla kuljettaessa on pysyteltävä poluilla, eikä kasveja saa kerätä eikä eläimiä häiritä. Tulenteko on alueella kielletty ja koirat tulee pitää kytkettyinä. Vinkit roskattomaan retkeilyyn.

Lisätietoja luonnonsuojelualueesta ja jokamiehenoikeuksista saa Metsähallituksesta, puh. 0205 64 100 tai Luontoon.fi -sivustolta. 

Luonnon helmassa -luontopolku

Polun varrelta löydät 7 luontopilaria, jotka kertovat mm. alueen historiasta, luonnosta ja Laajalahden luonnonsuojelualueesta. Pilareiden alaosasta pienemmät lapset löytävät heille suunnatun osan. Polkuun liittyy oheismateriaalit ryhmille, joista pienten (5-8 v.) lasten materiaali "Leikkien Luonnon helmaan" on tarkoitettu ohjaajille ja isompien (9-12 v.) materiaali "Tutkien Luonnon helmaan" yksin tai ryhmissä tehtäväksi. Molemmat materiaalit saat luontotalosta.

Elfvikin niemen kiertävän Luonnon helmassa -luontopolun pituus on 700 metriä ja sitä voi kulkea lumettomaan aikaan myös pyörätuolilla ja lastenrattailla. Polun varrella on myös Tähtitieteellisen yhdistyksen (Ursa) pääkaupunkiseudulle rakentaman aurinkokuntamallin planeetta Uranus. Aurinkokuntamallin esittelyn ja planeettojen sijainnit voit tulostaa sivun alalaidasta.

Vanhan kivilaiturin tyvellä on venevaja, joka on Laajalahden linnuista kertova opastuspaikka. Venevaja on avoinna talviaikaan vain sunnuntaisin. Polku vie kulkijan edelleen lintutornille, minkä alatasanteelle pääsee myös pyörätuolilla.

Puulajipolku

Villa Elfvikin puulajipolku esittelee luontotalon pihapiirissä ja noin 700 metriä pitkän Luonnon helmassa -luontopolun varrella kasvavia puita ja pensaita. Puulajipolku-vihkossa esitellään runsain piirroskuvin ja tekstein 19 alueella kasvavaa puu- ja pensaslajia, sekä kesä- että talviasuisina. Jokaisesta esitellystä lajista on suomenkielisen nimen lisäksi tieteellinen ja ruotsinkielinen nimi. Lisäksi vihkossa kerrotaan lahopuun merkityksestä metsälle ja puiden elämänkierrosta. Maastoon puut ovat merkitty nimikyltein, joissa on edellä mainittujen nimien lisäksi englanninkieliset nimet. Säänkestävälle materaalille painetun Puulajipolku-vihkon voit lainata Villa Elfvikin luontotalosta.

Kylämaiseman historia -luontopolku

Kylämaiseman historia -luontopolku on 700 vuoden mittainen elämysmatka Elfvikin maiseman historiaan. Matka alkaa keskiaikaiselta kylämäeltä ja jatkuu 1800 -luvun perunatilan ja  1900 -luvun aatelishuvilan kautta nykypäivään. Luontopolun kokonaispituus on 1,3 km. Historian kerrostumiin tutustutaan luontotalosta lainaksi saatavan opasvihkosen avulla. Osa kohteista on merkitty kolmen eri aikakauden värejä toistavin numerokyltein myös maastoon.

Historiakasvio - luontopolku

Mihin kyliemme kasvit ovat kelvanneet? Lainaa Historiakasvio mukaasi Villa Elfvikin luontotalosta ja lähde kartan kanssa jäljittämään alueen asutushistorian juuria. Kasviossa esitellään 10 Villa Elfvikin polkujen varsilla tavattavista kasveista. Historiakasvio täydentää Kylämaiseman historia-luontopolkua.

Väinö Variksen luontopolku

Toiminnallisella Väinö Varis -luontopolulla pääsee tutustumaan Väinö Variksen elämään Villa Elfvikin lähimaastossa. Tarinoiden, leikkien ja aistitehtävien avulla tutustutaan varisten elämään sekä muuhun luonnonsuojelualueen luontoon.

Polku on tarkoitettu alle 8-vuotiaille aikuisen johdolla ja sen pituus on n. 800 m. Se kierretään opasvihkosen kanssa. Voit tutustua vihkoon etukäteen. Sivun alalaidasta löydät vihon pdf-muodossa. Opasvihkosesta löytyvät rastien tarinat, leikit ja tehtävät sekä kartta. Villa Elfvikistä saat mukaasi korin, jossa on retkellä tarvittavia välineitä sekä laminoitu opasvihko (ei varattavissa kesällä 2021). Varaa välinekori etukäteen numerosta 043 826 9208.

Jäniksen jäljillä -talvipolku

Toiminnallisella talvipolulla pääsee eläytymään jäniksen elämään Villa Elfvikin lähimaastossa. Luontopolulla selviää, miksi öinen loikkija popsii papanoitaan, miten se harhauttaa ketun tai miksi se vetelee sikeitä koko päivän? Tarinoiden ja leikkien avulla eläydytään jäniksen yöllisiin seikkailuihin.
 
Polku on tarkoitettu alle 8-vuotiaille aikuisen johdolla. Se kulkee Luonnon helmassa -polun reittiä ja kierretään opasvihkosen avulla, jonka saat Villa Elfvikistä. Voit tutustua vihkoon etukäteen, löydät sen pdf-muodossa sivun alalaidasta. Talvipolku seuraa Villa Elfvikin pihasta lähtevää Luonnon helmassa -polun reittiä. Osan polun tehtävistä voi tehdä vain lumiseen aikaan. Varaa välinekori etukäteen numerosta 043 826 9208. 

Laajalahden polku

Villa Elfvikistä pääsee kävellen Otaniemen suuntaan rantapolkua pitkin.  Reitti kulkee osin ruovikon laitaa pitkospuita pitkin, osin pyörätien kautta ja matkaa kertyy kolmisen kilometriä. Otaniemen päässä on Maarin lintutorni ja polku päättyy Konemiehentie 2 kohdalle. Kesäaikaan voi polun viereisillä niityillä tavata lehmiä laiduntamassa.