Tietoa rottien torjunnasta Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.1.2020 klo 10.51

Espoon kaupunki torjuu rottia ainoastaan omien kiinteistöjensä pihamailla. Kaupungin puistoissa ja katualueilla ei enää tehdä rottien torjuntaa. 

Kaupunki ennaltaehkäisee rottien esiintymistä hoitamalla puistoja ja katualueita siten, että siellä on mahdollisimman vähän ravintoa, suojapaikkoja tai pesäpaikkoja rotille. Lisäksi kaupunki voi puuttua kaupungin alueella tapahtuvaan lintujen ruokintaan kieltämällä sen niissä paikoissa, joissa rottia esiintyy.

Kiinteistönomistajan vastuu

Kiinteistönomistaja on vastuussa rottien hävittämisestä omalla kiinteistöllään. Mikäli kiinteistössä havaitaan rottia, siitä on ilmoitettava kiinteistön omistajalle (isännöitsijä). Omakotialueella ongelmasta kannattaa keskustella naapureiden kanssa ja ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin yhtäaikaisesti. Rottien torjuntaan ei ole myynnissä kuluttajille hyväksyttyjä myrkkyjä, joten rotat tulee hävittää loukuttamalla tai tilaamalla torjunta tuholaistorjuntayritykseltä.

Muistilista rottaongelman ennaltaehkäisemiseksi:

  • Rottaongelman torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää
  • Rottien esiintymiseen vaikuttavat ravinto sekä saatavilla olevat suojapaikat. Myös erilaiset maankaivuutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää.
  • Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan tai kompostoriin, jossa on keittiöbiojätettä.
  • Jos alueella on rottia, mahdollinen lintujen ruokinta kannattaa lopettaa. Ruokintaa ei tule järjestää suoraan maasta.
  • Rotat suosivat pesimäpaikkoina kosteita, maanläheisiä paikkoja, joihin ne voivat kaivaa maanalaisia käytäviä. Romu- ja lehtikasat tulisi siivota pois, sillä ne tarjoavat hyvän suojan rottapoikueille.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa

  • Yksittäisen rotan näkeminen kaupunkiympäristössä on normaalia, eikä satunnaishavaintoja ole syytä ilmoittaa kaupungille tai viranomaiselle.
  • Toistuvat havainnot rotista voi tarvittaessa ilmoittaa kaupungin asiakaspalveluun.

Lisää ohjeita rottien torjuntaan löytyy Espoon kaupungin sivuilta.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu