Suojellut luontotyypit

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Luonnonsuojelulaissa määritellään yhdeksän arvokasta luontotyyppiä, jotka ovat pienialaisia ja harvinaisia elinympäristöjä. Suojelulla turvataan näiden kohteiden ominaispiirteiden säilyminen. Suojelu tulee voimaan ELY-keskuksen päätöksellä. Espoossa on rajattu 32 luontotyyppialuetta, joista suurin osa on jalopuumetsiköitä ja pähkinäpensaslehtoja. Mukana on myös kaksi tervaleppäkorpea, hiekkaranta ja merenrantaniitty.

Luontotyypit kartalla: