Ritvan metsä – Espoon perintömetsä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki on perustanut perintömetsän eli suojellut vapaaehtoisesti 27 hehtaarin suuruisen metsäalueen. Perustamalla perintömetsän Espoon kaupunki osallistuu WWF:n perintömetsäkampanjaan. Perintömetsän ansiosta metsäalueen luontoarvot ja virkistyskäyttömahdollisuudet parantuvat. Espoon perintömetsä on nimetty Ritvan metsäksi Espoon kaupungin edesmenneen ympäristöpäällikön Ritva Veijosen mukaan.

Ritvan metsä sijaitsee Espoon keskuspuistossa Mössenkärrin (Vehkalampi) ja Sunan asuinalueen välisessä metsässä. Metsä on pääosin noin 90-110 vuotiasta lehtomaista ja kuivahkoa kangasmetsää. Ydinalueella lahopuun määrä tulee lähiaikoina lisääntymään. Lisäksi metsässä on jo luonnontilaisessa vanhassa metsässä yleisiä valoaukkoja. Kohteen läpi kulkee ulkoilureitti, jonka varteen on tarkoitus laittaa opastaulut, joissa kerrotaan alueen vierailijoille Espoon perintömetsästä sekä Suomalaisen metsäluonnon suojelusta. Ritvan metsä tarjoaa myös hyvän opetuskohteen Kanta-Espoon, Olarin ja Kuurinniityn kouluille.

Perintömetsä on metsänomistajan vapaaehtoinen päätös säästää rakkain pala metsäänsä luonnontilaisena tuleville sukupolville. Kohteen arvo voi perustua esimerkiksi sen kauneuteen, tunnearvoihin tai rikkaaseen luontoon. Kuten Espoossakin, perintömetsällä kunnioitetaan usein läheisen tai tärkeän ihmisen muistoa. Päätös ei ole juridisesti sitova, joten sen voi halutessaan purkaa.