Kirjallisuutta

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Kirjallisuutta

 • Espoo – oma lukunsa. Pertti Maisala 2008. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.
 • Espookirja. Uolevi Itkonen 1992. Espoon kaupunki.
 • Espoon luontokohteet. Harri Anttila ja Kati Berninger 2004. 7. painos. Espoon ympäristökeskus.
 • Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Erkki Härö 1991. Toinen, tarkistettu painos. Espoon kaupunginmuseo.
 • Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Arkkitehtuuriopas. Arvi Ilonen 2000. Otava.
 • Koti vaiko kasarmi lapsillemme? Heikki von Hertzen 1946. Väestöliitto.
 • Kuka kaivoi vallihaudat? Verkkonäyttely 1998. Espoon kaupunginmuseo.
 • Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Johanna Hankonen 1994. Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto 551. Gaudeamus ja Otatieto oy.
 • Nimistö Tapiolan kaupunkikuvassa. Marja Viljamaa-Laakso 1992. Espoon kaupunki.
 • Sydämellistä yhteiselämää. Espoon koulutaloja 1873–1990. Kari Jormakka 1991.
 • Tapiola. Elämää ja arkkitehtuuria. Timo Tuomi (toim.) 2003. Asuntosäätiö ja Espoon kaupunki.
 • Vanha Hagalund. Eeva Eskola 1972, toinen painos 1984. Espoon kaupunki.
 • Westend – Huvilakaupunki. Erik Gillberg, Asko Siukosaari, Sirkka Paikkala ym. 1990. Espoon kaupungin kotiseutusarja 1.