Pentala, 5.1 Pentalan Diksandin hiekkaranta, 5.2 Pentalan Ängesvikenin flada, 5.3 Pentalanjärvi (Pentalaträsket), 5.4 Pentalan entiset pellot

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pentala

Pentalan laaja saari sijaitsee Suvisaariston lounaispuolella lähellä Kirkkonummen rajaa. Pentalassa on jonkin verran polkuja, jotka kulkevat tyypillisesti koillisesta lounaaseen, mm. kummaltakin puolen Pentalanjärveä. Saareen ei ole säännöllistä yhteysalusliikennettä eikä siellä ole yleisessä käytössä olevia laitureita.

5.1 Pentalan Diksandin hiekkaranta
60.0986 ° P 24.6678 ° I

05-01_pentalan_diksandin_hiekkaranta.jpg

Saaren kaakkoisrannalla on Espoon saariston hienoin luonnontilainen hiekkaranta, Diksand. Suojellun luontotyyppikohteen pinta-ala on vain 0,14 hehtaaria. Siellä kasvaa matalaa hiekkarannan kasvillisuutta, mm. suola-arhoa ja merisinappia. Luonnontilaiset hiekkarannat ja myös matalakasvuiset merenrantaniityt ovat viime vuosikymmeninä huomattavasti vähentyneet muun muassa Itämeren rehevöitymisen ja rantojen rakentamisen vuoksi.

5.2  Pentalan Ängesviken flada
60.0980 ° P 24.6617 ° I

05-02_pentalan_angesvikenin_flada.jpg Ängesvikenin flada on merenlahti, joka on kuroutumassa irti merestä maankohoamisen vuoksi. Fladaksi kutsutaan merenlahden pohjukkaa, jonka yhdistää enää vain kapea salmi muuhun vesialueeseen. Alue käsittää rantaniityn korkeine ruovikkoineen sekä edustavaa tervaleppä- ja saniaiskorpea. Kasvilajistossa on mm. ruohokanukkaa ja mustakonnanmarjaa. Kahden hehtaarin laajuinen maakunnallisesti arvokas flada sijaitsee saaren kaakkoisosassa noin 200 metriä Diksandin hiekkarannan lounaispuolella.

5.3 Pentalanjärvi ( Pentalaträsket)
60.1010 ° P 24.6600 ° I

05-03_pentalanjarvi.jpg Espoon eteläisimmän järven, Pentalanjärven, lounaisosan rannoilla on umpeenkasvun synnyttämää suota, joka koostuu erilaisista, pääasiassa ruovikkoisista luhdista ja saravaltaisista nevoista. Alueella on myös harvinaisempaa lettomaista nevaa. Rantanevan sammallajisto on monipuolista ja joukossa on monia harvinaisuuksia. Koko järven yleisilme on luonnontilainen ja erämainen, mutta sen mielenkiintoisin asia on saari, joka on järvessä, joka on saaressa, joka on meressä.

5.4 Pentalan entiset pellot
60.1046 ° P 24.6719 ° I

05-04_pentalan_entiset_pellot.jpg Pentalassa on myös perinneympäristöä, joka koostuu vanhan kalastajakylän entisistä pelloista, puutarhasta ja koivukujasta. Pentalan entiset pellot kuuluvat pääosin valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin (ns. VAT-kohde). Noin hehtaarin kokoisen alueen kasvillisuus on tavanomaista.
5-1-4_pentala.jpg